Drogowa Trasa Średnicowa

zdj. Grupa Eskadra

Projekt: Kontynuacja budowy Drogowej Trasy Średnicowej ZACHÓD odcinek Zabrze-Gliwice, Podprojekt 2 - odcinki Z3, Z4 w Zabrzu oraz G1 w Gliwicach / Beneficjent: Województwo Śląskie / Termin realizacji: 2007-2014 / Całkowita wartość projektu: 530,37 mln zł / Wartość dofinansowania z RPO WSL: 222,70 mln zł

Projekt do dnia 4 marca 2014 r. realizowany był w ramach RPO WSL w podziale na dwa podprojekty - Zadanie I: "Kontynuacja budowy Drogowej Trasy Średnicowej ZACHÓD odcinek Zabrze-Gliwice, Podprojekt 2 - odcinki Z3, Z4 w Zabrzu oraz G1 w Gliwicach" oraz Zadanie II: "Kontynuacja budowy Drogowej Trasy Średnicowej ZACHÓD odcinek Zabrze-Gliwice, Podprojekt 3 - odcinek G2 w Gliwicach". W konsekwencji podjętych przez Beneficjenta działań mających na celu zbudowanie nowego modelu finansowania DTŚ dla budowy śródmiejskiego odcinka G2 w Gliwicach poprzez uzyskanie dofinansowania ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko zdecydowano o uchyleniu Decyzji o dofinansowaniu Zadania II. Pomimo różnych źródeł finansowania inwestycji cele projektu pozostały niezmienione.

Projekt ma na celu zapewnienie sprawnych powiązań komunikacyjnych w węzłowym obszarze konurbacji katowickiej, w tym miast, przez które przebiega, dla obsłużenia ruchu mającego swoje źródła i cele wewnątrz konurbacji. DTŚ przyczyni się również do dobrego skomunikowania ulic podstawowego układu komunikacyjnego poszczególnych miast z głównymi szlakami transportowymi, jakimi są autostrady A4 i A1. Realizacja projektu daje szansę na równomierny rozwój województwa, integrację społeczności, zmniejszenie obciążeń środowiska emisją spalin i hałasu poprzez skierowanie ruchu kołowego z ulic dzielnicowych i lokalnych na przystosowaną do większych obciążeń drogę regionalną.

DTŚ to najważniejsza, obok ukończonego już odcinka autostrady A4, inwestycja drogowa na Śląsku. W sumie połączy sześć miast: Katowice, Chorzów, Świętochłowice, Rudę Śląską, Zabrze i Gliwice. Nie zastąpi równoległej autostrady A4, przeznaczonej dla ruchu tranzytowego, lecz obsłuży ruch lokalny, stanowiący około 88 procent całości. Do tej pory kierowcy mogli korzystać z 15,5-kilometrowego odcinka DTŚ od węzła z trasą S-86 w Katowicach do granicy Rudy Śląskiej i Zabrza. W większości trzypasmowa, całkowicie bezkolizyjna trasa docelowo ma przecinać śląską część aglomeracji katowickiej prowadząc od skrzyżowania z ekspresową trasą nr 86 w Katowicach do skrzyżowania z drogą nr 88 w Gliwicach. W sumie trasa z Katowic do Gliwic będzie liczyć ponad 30 kilometrów.

Projekt duży (o wartości powyżej 25 mln euro z zakresu środowiska i powyżej 50 mln euro w przypadku pozostałych projektów), wymagający akceptacji Komisji Europejskiej.

--

8 sierpnia 2014 r. - uroczystość otwarcia odcinków Z3 i Z4 w Zabrzu

5 listopada 2014 r. - uroczystośc otwarcia odcinka G1 w Gliwicach

Relacja z otwarcia


Zdjęcie
Zdjęcie
Zdjęcie
Zdjęcie
Zdjęcie
Zdjęcie
Zdjęcie
Zdjęcie
 
Strona internetowa projektu
 
Mapa projektów: informacje o projekcie
 

Link bezpośrednio do projektu