Bytomski odcinek Obwodnicy Północnej Aglomeracji Górnośląskiej

zdj. AVIAFILM DIGITAL PRODUCTION

Projekt: Budowa bytomskiego odcinka Obwodnicy Północnej Aglomeracji Górnośląskiej – etap III / Beneficjent: Miasto Bytom / Termin realizacji rzeczowej: 2008-2012 / Całkowita wartość projektu: 84,98 mln zł / Wartość dofinansowania z RPO WSL: 65,53 mln zł

III etap bytomskiego odcinka Obwodnicy Północnej Aglomeracji Górnośląskiej rozpoczyna się na końcu drugiego etapu obwodnicy (wybudowanego w ramach ZPORR-u) na wysokości ul. Celnej, a kończy się na skrzyżowaniu Al. Jaka Nowaka- Jeziorańskiego - Frenzla - Miechowickiej. Dzięki zaoszczędzonym w przetargu pieniądzom możliwe było rozszerzenie prac związanych z przebudową Al. Jana Nowaka- Jeziorańskiego do granicy z Zabrzem.

Dzięki budowie obwodnicy północnej centrum Bytomia będzie bardziej przyjazne mieszkańcom, ponieważ ruch tranzytowy w dużej części zostanie wyprowadzony poza śródmieście. Nowa trasa umożliwi szybszy, bezkolizyjny i mniej uciążliwy dla kierowców i środowiska naturalnego przejazd drogą krajową nr 88 (łączącą woj. opolskie ze śląskim) i 94, ułatwiając połączenie z drogami krajowymi nr: 11 (kierunek Poznań) i 79 (Katowice, Kraków).

--

24 sierpnia 2012 r. - otwarcie obwodnicy dla kierowców

 


Zdjęcie
Zdjęcie
Zdjęcie
Zdjęcie
Zdjęcie
Zdjęcie
Zdjęcie
Zdjęcie
Zdjęcie
Zdjęcie
Zdjęcie
Zdjęcie
 
Strona internetowa projektu
 
Mapa projektów: informacje o projekcie
 

Link bezpośrednio do projektu