RPO Promocja powrót na stronę główną

zd1 zd2 zd3 zd4 zd5 zd6 zd7 zd7 zd7 zd7

Ruszaj Po eurO, czyli......

Gimnazjum w Rudzie Śląskiej
projekt edukacyjny o Funduszach Europejskich pod patronatem Marszałka Województwa Śląskiego, skierowany do młodzieży. Jego pomysłodawcą i realizatorem był Wydział Rozwoju Regionalnego przy współpracy z Fundacją Viribus Unitis.

Jego realizacja trwała od 20 września do 30 listopada 2010 roku, a wzięło w nim udział 40 szkół z terenu województwa (po 10 z każdego subregionu).

Projekt opierał się na wykorzystaniu atrakcyjnej dla młodego odbiorcy gry planszowej „Ruszaj Po eurO", w którą zostały przystępnie wkomponowane informacje o programie oraz zrealizowanych projektach.

Wybór nazwy „Ruszaj Po eurO" nie był przypadkowy. Wyróżnione litery z poszczególnych słów, zapisane jedna pod drugą, tworzą skrót RPO, który oznacza Regionalny Program Operacyjny.

Projekty wykorzystane w grze zostały wybrane losowo, tak aby pokazać, jak bardzo zmienia się nasze województwo dzięki funduszom unijnym. Gracze - podróżując po mapie województwa, odpowiadając na pytania, zbierając eurocenty, a następnie realizując za nie inwestycje - zdobywali wiedzę o RPO WSL i Funduszach Europejskich w naszym regionie.

Nowatorski sposób promocji był próbą przedstawienia nie najłatwiejszych zagadnień związanych z funduszami unijnymi w interesujący sposób, a także próbą nauki przez zabawę. Poza tym była to forma dotarcia do młodych ludzi z informacjami na temat Programu Regionalnego przez element ich świata, przez to, co ich zajmuje, a w końcu przez to, co jest w stanie przyciągnąć i zatrzymać ich uwagę na dłużej.

Podsumowanie projektu odbyło się w ramach IV Targów Funduszy Europejskich. Najlepsi uczniowie spotkali się 8 grudnia 2010 r. w Katowicach podczas imprezy RUSZAJ PO EURO - WIELKI FINAŁ.

Zespoły Gimnazjalne musiały zmierzyć się z trzema zadaniami: z grą elektroniczną, testem zawierającym pytania z zakresu Unii Europejskiej i Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego oraz prezentacją plakatu obrazującego hasło: „Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne potrzeby".

W konkursie wzięło udział 72 gimnazjalistów reprezentujących 24 gimnazja z całego województwa śląskiego. Laureatami zostali:

  • I miejsce: ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 W CHRUSZCZOBRODZIE
  • II miejsce: GIMNAZJUM IM. MAJORA PILOTA ANTONIEGO TOMICZKA W LYSKACH
  • III miejsce: GIMNAZJUM NR 4 W ŻORACH

Szczegółowa relacjaZdjęcie
Zdjęcie
Zdjęcie
Zdjęcie
Zdjęcie
Zdjęcie
Zdjęcie
Zdjęcie
Zdjęcie
Zdjęcie
Zdjęcie
Zdjęcie
Zdjęcie
Zdjęcie
Zdjęcie
Zdjęcie
Zdjęcie
Zdjęcie
Zdjęcie
Zdjęcie
Zdjęcie
Zdjęcie
Zdjęcie
Zdjęcie
Zdjęcie
Zdjęcie
Zdjęcie
Zdjęcie
Zdjęcie
Zdjęcie
 

Strona „Śląskie do przodu!” to oficjalny serwis promocyjny Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.
Głównym celem serwisu było przybliżenie idei Programu i jego efektów mieszkańcom regionu.


Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby

Projekt finansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego na lata 2007-2013