RPO Promocja powrót na stronę główną

zd1 zd2 zd3 zd4 zd5 zd6 zd7 zd7 zd7 zd7

Europejskie Miasteczko Edukacyjne

Układanie puzzli wielkości człowieka, rzeźbiarz tworzący żubra z lodu, kino, a w nim filmy promujące Fundusze Europejskie...., z tymi atrakcjami mogli się zapoznać wszyscy Ci, którzy odwiedzili Wojewódzki Park Kultury i Wypoczynku w Chorzowie.

Europejskie Miasteczko Edukacyjne było imprezą zorganizowaną w ramach Dni Województwa Śląskiego. Jego głownym celem była promocja Funduszy Europejskich. Zainteresowani mogli także uzyskać dodatkowe informacje w utworzonym w tym dniu specjalnie na Polach Marsowych Punkcie Informacyjnym.


Zdjęcie
Zdjęcie
Zdjęcie
Zdjęcie
Zdjęcie
Zdjęcie
Zdjęcie
Zdjęcie
Zdjęcie
Zdjęcie
Zdjęcie
Zdjęcie
Zdjęcie
Zdjęcie
Zdjęcie
Zdjęcie
Zdjęcie
Zdjęcie
Zdjęcie
Zdjęcie
Zdjęcie
Zdjęcie
Zdjęcie
Zdjęcie
Zdjęcie
Zdjęcie
Zdjęcie
 

Strona „Śląskie do przodu!” to oficjalny serwis promocyjny Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.
Głównym celem serwisu było przybliżenie idei Programu i jego efektów mieszkańcom regionu.


Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby

Projekt finansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego na lata 2007-2013