RPO Promocja powrót na stronę główną

zd1 zd2 zd3 zd4 zd5 zd6 zd7 zd7 zd7 zd7

IV TARGI FUNDUSZY EUROPEJSKICH

W dniach 6-8 grudnia 2010 roku Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego zorganizował IV Targi Funduszy Europejskich. 3 targowe dni były wypełnione różnorodnymi wydarzeniami mającymi informować i promować środki unijne w naszym regionie.

 

 I DZIEŃ - 6 GRUDNIA 2010    

 

Pierwszy dzień Targów odbył się w gmachu Sejmu Śląskiego w Katowicach. Spotkanie instytucji zaangażowanych w zarządzanie i wdrażanie Funduszy Europejskich dla województwa śląskiego z beneficjentami i mieszkańcami regionu stało się okazją do podsumowania dotychczasowych doświadczeń, a także nakreślenia najbliższej perspektywy.

Uroczystego otwarcia targów dokonał Marszałek Województwa Śląskiego Adam Matusiewicz.

Po części plenarnej uczestnicy mieli możliwość wzięcia udziału w wybranych panelach. Przedstawiciele Europejskiego Banku Inwestycyjnego omówili najważniejsze zagadnienia związane z nowatorską Inicjatywą JESSICA, mającą wkrótce ruszyć w Śląskiem. Nauczyciele z kolei uczestniczyli w panelu na temat mechanizmów, przyczyn i skutków oraz sposobów niwelowania stereotypów w edukacji, by następnie utrwalić zdobytą wiedzę w trakcie warsztatów praktycznych.

Przez cały dzień na uczestników targów czekały również stoiska poszczególnych programów realizowanych w województwie. Można było na nich porozmawiać z przedstawicielami programów, a także zaopatrzyć się w materiały informacyjno-promocyjne.

Swoje stoiska przygotowały: Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Europejska Współpraca Terytorialna, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich, Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich, Program Operacyjny Ryby, Sieć Śląskich Punktów Konsultacyjnych, a także fundacja Viribus Unitis.

Prezentacje poszczególnych programów

Ulotka Inicjatywy JESSICA

Prezentacje Inicjatywy JESSICA

 

 II DZIEŃ - 7 GRUDNIA 2010    

 

          Konferencja "Fundusze Europejskie na projekty z zakresu kultury i turystyki w województwie śląskim"

IV Targi Funduszy Europejskich7 grudnia 2010 roku – w ramach IV Targów Funduszy Europejskich – w dworku Kossaków w Górkach Wielkich odbył się panel pod tytułem „Fundusze Europejskie na projekty z zakresu kultury i turystyki w województwie śląskim”.

Spotkanie zostało pomyślane jako prezentacja dobrych praktyk przez samych beneficjentów oraz żywa, owocna wymiana wiedzy i doświadczeń na temat realizacji projektów unijnych z różnych programów wdrażanych w naszym regionie. Przedstawiono między innymi tak ciekawe i różnorodne inicjatywy, jak: stworzenie Śląskiego Systemu Informacji Turystycznej, rozbudowa budynku pod Filię Gminnego Ośrodka Kultury i siedzibę Koła Gospodyń Wiejskich w Mazańcowicach oraz utworzenie historycznego parku tematycznego w Żywcu.

Oprócz omówienia wybranych projektów była również okazja do obejrzenia jednej z ukończonych inwestycji. Wybór miejsca spotkania targowego był bowiem nieprzypadkowy. Dworek Kossaków w Górkach Wielkich, tak zwana „Kossakówka”, to obiekt niedawno oddany do użytku po restauracji dofinansowanej ze środków unijnych w ramach RPO WSL.

 

          Konferencja "Przedsiębiorczość - cykl życia projektu"

W tym samym czasie w Katowicach odbył się panel na temat „Przedsiębiorczość – cykl życia projektu”. Cykl prelekcji, zorganizowany przez Śląskie Centrum Przedsiębiorczości, skierowano przede wszystkim dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw – zarówno obecnych, jak i przyszłych beneficjentów pomocy unijnej ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich i Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego, a także innych form wsparcia ze środków unijnych oraz krajowych.

W panelu wzięły udział instytucje wdrażające fundusze europejskie, instytucje udzielające pożyczek i poręczeń kredytowych, a także przedstawiciele sieci punktów konsultacyjnych wspierających przedsiębiorców w naszym województwie. Dzięki temu uczestnicy mogli uzyskać pełny obraz możliwości dofinansowania do założenia działalności gospodarczej, a następnie jej rozwoju.

Druga część konferencji poświęcona była omówieniu od A do Z, jak pozyskać i rozliczyć dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego dla sektora mikro oraz małych i średnich przedsiębiorstw. Zaproszeni specjaliści przekazali uczestnikom kompleksowe informacje na temat poszczególnych etapów projektu dotowanego z Funduszy Europejskich – od naboru, przez ocenę, aż do kontraktacji płatności i końcowego rozliczenia.

Bardziej szczegółowe informacje dopasowane do indywidualnych potrzeb można było uzyskać w trakcie konsultacji w punktach informacyjnych. Stoiska wystawiennicze przygotowały bowiem: Wojewódzki Urząd Pracy, Górnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego w Katowicach, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Częstochowie, Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach, Fundusz Górnośląski w Katowicach, Agencja Rozwoju Lokalnego w Sosnowcu, Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie, Śląski Regionalny Fundusz Poręczeniowy w Katowicach oraz Śląskie Centrum Przedsiębiorczości.

Konferencja cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem – z wykładów, warsztatów oraz możliwości bezpośredniej rozmowy skorzystało blisko 90 osób.

 

 III DZIEŃ - 8 GRUDNIA 2010    

         

  Ruszaj Po eurO - Wielki Finał

Wicemarszałek Kleszczewski wręcza nagrody zwycięzcom  Uśmiechnięte twarzy dzieci w zielonych koszulkach Polo z wyhaftowanym logo Ruszaj Po eurO; atmosfera pełna naukowości i rozmyślań nad tym, kim jest beneficjent i jaki jest poziom dofinansowania projektu w ramach RPO WSL; oczy wpatrzone z zaciekawieniem w przygotowane przez uczniów plakaty - wszystko to towarzyszyło finałowi odbywającemu się w Katowicach pod nazwą RUSZAJ PO EURO - WIELKI FINAŁ.

Odbywający się 8 grudnia w Wyższej Szkole Zarządzania im. gen. Jerzego Ziętka w Katowicach konkurs stanowił jednocześnie podsumowanie projektu edukacyjnego realizowanego przez Wydział Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego. Wzięło w nim udział 40 szkół gimnazjalnych (po 10 z każdego subregionu). W ramach projektu uczniowie uczestniczyli w dwóch lekcjach - jednej teoretycznej oraz drugiej praktycznej, podczas której podzieleni na grupy grali w grę planszową Ruszaj Po eurO. W wyniku tych rozgrywek zostali wskazani zwycięzcy tego etapu. Natomiast do Katowic przyjechały Zespoły Gimnazjalne reprezentowane przez 3 uczniów wyłonionych w ramach półfinału przeprowadzanego przez nauczyciela, a polegającego na zagraniu tym razem w grę elektroniczną.

W finale Zespoły Gimnazjalne musiały zmierzyć się z trzema zadaniami: z grą elektroniczną, testem zawierającym pytania z zakresu Unii Europejskiej i Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego oraz prezentacją plakatu obrazującego hasło: „Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne potrzeby".

W konkursie wzięło udział 72 gimnazjalistów reprezentujących 24 gimnazja z całego województwa śląskiego.

Jury było pod ogromnym wrażeniem plakatów - uczniowie wykazali się dużą kreatywnością i zdolnościami plastycznymi, a także retorycznymi - każdy Zespół w minutowej prezentacji musiał zaprezentować przesłanie swojego plakatu, wyjaśniając rolę poszczególnych elementów na nim się znajdujących. Średnia punktów zdobytych w tym zadaniu wyniosła 17, co stanowi 85% maksymalnej punktacji. Wysoki był również poziom wiedzy - średnia testów wyniosła 54,77 pkt, co stanowi 84% maksymalnej punktacji. Nieco słabiej wypadła gra - tutaj średnia wyniosła 66%.

Najlepsi w grze elektronicznej okazali się:

Gimnazjum im. Powstańców Śląskich w Strumieniu - 14 pkt (maksymalna liczba punktów 15)

Zespół Szkół nr 3 w Chruszczobrodzie - 14 pkt

Gimnazjum nr 3 im. J. Pukowca w Rybniku - 14 pkt

Jury najwyżej oceniło plakaty:

Zespołu Szkół nr 1 w Łazach - 19,7 pkt (maksymalna liczba punktów - 20)

Gimnazjum nr 8 w Jastrzębiu Zdroju - 19,5 pkt

Gimnazjum nr 3 im. J. Pukowca w Rybniku - 18,7 pkt

Gimnazjum w Marklowicach - 18,7 pkt

Największą wiedzą wykazali się:

Gimnazjum w Przystajni - 62,5 pkt (maksymalna liczba punktów - 65)

Gimnazjum nr 7 w Chorzowie - 62 pkt

Gimnazjum nr 5 z oddziałami integracyjnymi im. Roberta Schumana w Myszkowie - 61,5 pkt

  

Ostatecznie w finale zwyciężyły następujące gimnazja:

I miejsce: ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 W CHRUSZCZOBRODZIE - 91,7 pkt (maksymalna liczba punktów - 100)

II miejsce: GIMNAZJUM IM. MAJORA PILOTA ANTONIEGO TOMICZKA W LYSKACH - 91 pkt

III miejsce: GIMNAZJUM NR 4 W ŻORACH - 90,8 pkt

 Nagrody zwycięzcom wręczył wicemarszałek Mariusz Kleszczewski.

Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy wiedzy z zakresu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 oraz kreatywności, którą wykazali się przy tworzeniu plakatów. Jednocześnie życzymy dalszych sukcesów w kolejnych konkursach.

  Szczegółowa lista finalistów 

 

Eurodyktando

EurodyktandoBlisko 130 uczniów III klas gimnazjalnych zmagało się z tekstem przygotowanym przez dr Danutę Krzyżyk z Katedry Dydaktyki Języka i Literatury Polskiej Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

„Szanuję tradycje i uwielbiam jednocześnie nowoczesność. Lubię bowiem czytać pożółkłe książki, kartkować w ekstazie pachnące świeżością nowo wydane słowniki, ale także korzystać z notebooków i innych meganowoczesnych gadżetów super-Europejczyka XXI wieku. Niepodobna wywieść mnie w pole, niełatwo też zniechęcić" - to fragment dyktanda zatytułowanego "Z życia pewnego stypendysty z EFS-u".

W konkursie zwyciężyły trzy uczennice:

I miejsce: Żaneta Wojciechowska z gimnazjum nr 6 im. J. Kochanowskiego w Sosnowcu,

II miejsce: Natalia Kudła z zespołu szkół im. Synów Pułku w Węglowicach,

III miejsce: Sara Jarczyk gimnazjum nr 1 z oddziałami dwujęzycznymi im. W. Korfantego w Mysłowicach.

Celem Eurodyktanda jest zainteresowanie uczniów szkół gimnazjalnych tematyką Unii Europejskiej oraz propagowanie wśród młodzieży reguł poprawnej pisowni, podnoszenie poziomu świadomości językowej i kultury języka ojczystego. Nagrody laureatom wręczył Wicemarszałek Mariusz Kleszczewski.

         

 Konferencja "Granica łączy" (POWT RCz-RP 2007-2013)

Konferencja EWT8 grudnia br. w Bielsku-Białej odbyła się Konferencja pn. „Granica łączy" zorganizowana przez Regionalny Punkt Kontaktowy dla Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013 w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego.

W konferencji uczestniczyło 60 osób zainteresowanych efektami dotychczasowego wdrażania Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska-Rzeczpospolita Polska 2007-2013 oraz możliwościom przygotowania do realizacji polsko-czeskich projektów w ramach dziedzin wsparcia, które cieszyły się do tej pory najmniejszym zainteresowaniem. Do rozdysponowania w ramach Programu pozostała jeszcze alokacja m.in. z dziedziny wsparcia 2.1 Rozwój przedsiębiorczości, 2.3 Wspieranie współpracy w zakresie edukacji, 3.1 Współpraca terytorialna instytucji świadczących usługi publiczne oraz 3.3 Fundusz Mikroprojektów.

W konferencji prelegentami byli: przedstawiciel Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego, Wspólnego Sekretariatu Technicznego, Euroregionu Silesia, oraz beneficjenci, którzy omówili dobrą współpracę partnerów w realizowanych projektach w ramach Programu.

  Prezentacje z konferencji 

 


Zdjęcie
Zdjęcie
Zdjęcie
Zdjęcie
Zdjęcie
Zdjęcie
Zdjęcie
Zdjęcie
Zdjęcie
Zdjęcie
Zdjęcie
Zdjęcie
Zdjęcie
Zdjęcie
Zdjęcie
Zdjęcie
Zdjęcie
Zdjęcie
Zdjęcie
Zdjęcie
Zdjęcie
Zdjęcie
Zdjęcie
Zdjęcie
Zdjęcie
Zdjęcie
Zdjęcie
Zdjęcie
Zdjęcie
Zdjęcie
Zdjęcie
Zdjęcie
Zdjęcie
Zdjęcie
Zdjęcie
Zdjęcie
Zdjęcie
Zdjęcie
Zdjęcie
 

Strona „Śląskie do przodu!” to oficjalny serwis promocyjny Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.
Głównym celem serwisu było przybliżenie idei Programu i jego efektów mieszkańcom regionu.


Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby

Projekt finansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego na lata 2007-2013