RPO Promocja powrót na stronę główną

zd1 zd2 zd3 zd4 zd5 zd6 zd7 zd7 zd7 zd7

Oni podjęli EUROwyzwanie

Jak wykorzystać członkostwo w Unii Europejskiej? W jaki sposób zdobyć fundusze na przedsięwzięcia realizowane w województwie śląskim? Tego rodzaju zadania czekały na uczestników Konkursu Wiedzy o Unii Europejskiej - EUROwyzwanie.

W zmaganiach mogli wziąć udział uczniowie I i II klas szkół ponadgimnazjalnych z województwa śląskiego. Aby zawalczyć o główne nagrody, musieli wykazać się wiedzą o Unii Europejskiej i jej funduszach, kreatywnością oraz umiejętnością przekonywania.

Konkurs składał się z trzech etapów: szkolnego, pozaszkolnego oraz finału.

W pierwszym zainteresowane szkoły dostały test sprawdzający wiedzę o Unii Europejskiej. Dzięki niemu wyłoniły trzech najlepszych uczniów, którzy utworzyli szkolną reprezentację.

W kolejnym etapie drużyny z najwyższymi wynikami napisały projekt, który mógłby otrzymać dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego lub Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

W ich ocenie Komisja wzięła pod uwagę: argumenty uzasadniające potrzebę realizacji danego projektu; opis  niezbędnych zadań do prawidłowej realizacji projektu; ciekawe i innowacyjne pomysły oraz elementy graficzne (zdjęcia, wizualizacje itp.).

Spośród 19 reprezentacji do ścisłego finału dostało się 8 grup.

10 czerwca br. w Sali Marmurowej Gmachu Sejmu Śląskiego w Katowicach miał miejsce ostatni etap rozgrywek - uroczysty finał.

Finaliści przedstawiali przygotowane wcześniej prezentacje multimedialne na temat „Moja miejscowość w Unii Europejskiej - jak wykorzystać szansę członkostwa w UE dla naszego regionu?" oraz wzięli udział w teście wiedzy na temat Funduszy Europejskich.

Komisja Konkursowa, w skład której weszli:

1. Prof. dr hab. Wojciech Kowalski – Ministerstwo Spraw Zagranicznych

2. Rafał Rudnicki – Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce

3. Sylwia Kowalczyk – Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

4. Adam Zabiegała – Kuratorium Oświaty

5. Ewelina Budzińska-Góra – Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

6. Beata Goleśna – Wydział Rozwoju Regionalnego

7. Ewa Pacwa – Wydział Terenów Wiejskich

po przyznaniu, a następnie zsumowaniu punktów zadecydowała o następującym podziale nagród:

Laureatami I miejsca zostali uczniowie I Liceum Ogólnokształcącego im. J. Smolenia w Bytomiu: Aneta Napieralska, Justyna Kusal i Anna Ryzieńska pod opieką Ewy Chmielewskiej-Blady.

II miejsce przypadło zespołowi IX Liceum Ogólnokształcącego im. C. K. Norwida w Częstochowie, w skład którego weszli: Patrycja Pacak, Eliza Masek, Piotr Sroczkowski pod opieką Ewy Rydz-Mróz.

III miejsce zdobyli uczniowie V Liceum Ogólnokształcącego im. Kanclerza Jana Zamoyskiego w Dąbrowie Górniczej: Olga Głąb, Tomasz Tokarski, Jakub Terlecki pod opieką Eweliny Bałdygi.

Wszyscy nagrodzeni wraz z opiekunami pojadą jesienią na wyjazd studyjny do instytucji unijnych w Brukseli. Tak atrakcyjne nagrody były możliwe dzięki objęciu wydarzenia patronatem przez Posłów do Parlamentu Europejskiego: Małgorzatę Handzlik, dr. Jana Olbrychta oraz Jarosława Kalinowskiego. Honorowy patronat nad wydarzeniem objęli ponadto: Jerzy Buzek – Przewodniczący Parlamentu Europejskiego, Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce, Minister Rozwoju Regionalnego – Elżbieta Bieńkowska oraz Śląski Kurator Oświaty – Stanisław Faber.

Finał konkursu przebiegał w bardzo uroczystej oprawie. Zebranych powitał oraz życzył powodzenia Wicemarszałek Województwa Mariusz Kleszczewski. Natomiast nagrody laureaci przyjęli z rąk Marszałka Województwa Adama Matusiewicza, Poseł do Parlamentu Europejskiego Małgorzaty Handzlik oraz Przedstawiciele Biura Poselskiego Jana Olbrychta i Jarosława Kalinowskiego.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom, którzy podjęli nasze „EUROwyzwanie”, a także serdecznie gratulujemy laureatom.

Organizatorem konkursu był Marszałek Województwa Śląskiego. Merytorycznie odpowiedzialni za jego realizację byli: Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego, Wydział Rozwoju Regionalnego oraz Wydział Terenów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego.


Zdjęcie
Zdjęcie
Zdjęcie
Zdjęcie
Zdjęcie
Zdjęcie
Zdjęcie
Zdjęcie
Zdjęcie
Zdjęcie
Zdjęcie
Zdjęcie
Zdjęcie
Zdjęcie
Zdjęcie
Zdjęcie
Zdjęcie
Zdjęcie
Zdjęcie
Zdjęcie
Zdjęcie
Zdjęcie
Zdjęcie
Zdjęcie
Zdjęcie
Zdjęcie
Zdjęcie
Zdjęcie
Zdjęcie
Zdjęcie
Zdjęcie
Zdjęcie
Zdjęcie
Zdjęcie
 

Strona „Śląskie do przodu!” to oficjalny serwis promocyjny Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.
Głównym celem serwisu było przybliżenie idei Programu i jego efektów mieszkańcom regionu.


Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby

Projekt finansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego na lata 2007-2013