RPO Promocja powrót na stronę główną

zd1 zd2 zd3 zd4 zd5 zd6 zd7 zd7 zd7 zd7

Śląskie w Brukseli

Obecne Przewodnictwo Polski w Radzie Unii Europejskiej to wyjątkowa okazja do pochwalenia się naszymi dokonaniami od momentu przystąpieniu do Unii Europejskiej. Jednym z wydarzeń temu służących było Miasteczko Polskie, odbywające się jako wydarzenie towarzyszące Europejskiemu Tygodniowi Miast i Regionów Open Days.

Za jego organizację odpowiedzialne było Ministerstwo Rozwoju Regionalnego przy współpracy z urzędami marszałkowskimi wszystkich regionów. „Miasteczko Polskie” miało miejsce w dniach 10-12 października br. w Brukseli, w malowniczym otoczeniu Parku Pięćdziesięciolecia.

Polska zaprezentowała się jako kraj dynamiczny, otwarty i nowoczesny, który doskonale wykorzystuje szanse, jakie daje polityka spójności, z korzyścią dla całej Unii Europejskiej. Szczególne miejsce podczas imprezy zajęły polskie regiony, które promowały się przez pryzmat Funduszy Europejskich i projektów unijnych. Była to pierwsza tego typu prezentacja na forum międzynarodowym.

 

Na stoisku województwa śląskiego uwagę zwracała bardzo ciekawa, nowoczesna aranżacja przestrzeni, uwzględniająca współczesne trendy projektowania. Sposób prezentacji współgrał harmonijnie z przekazem promocyjnym – region zaprezentował się jako kreatywny, energetyczny, innowacyjny, dynamicznie się rozwijający i interaktywny. Było to twórcze odniesienie zarówno do Strategii Promocji Województwa Śląskiego, jak i do kampanii promocyjnych regionu, zwłaszcza do pozytywnie komentowanej i szeroko nagradzanej kampanii promocyjnej turystyki województwa śląskiego w Nadrenii Północnej-Westfalii "Guck mal! Schlesien" z ubiegłego roku. Cały projekt aranżacji przestrzeni wystawienniczej oraz materiałów promocyjnych (filmów, prezentacji, gadżetów, ulotki) charakteryzował się spójnością i kompleksowością, a jego rys charakterystyczny stanowiło kreatywne nawiązanie do kolorów marki Śląskie.

Prezentacja stoiska

 

Na ekranie wyświetlane były 2 filmy promujące 2 największe programy obecnie wdrażane w regionie, tzn. Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego oraz Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Co szczególnie warte podkreślenia, w obu wykorzystano nowoczesne efekty trójwymiarowe, tak więc warstwę informacyjną uzupełniały wrażenia wizualne.

Z myślą o miłośnikach nowych technologii przygotowano nowoczesną prezentację multimedialną województwa i programów unijnych dostępną na tabletach. Z kolei zabawa memo zyskała sympatię w oczach zarówno młodszych, jaki starszych gości naszego stoiska, którzy z równym entuzjazmem układali puzzle, jednocześnie pogłębiając swoją wiedzę.

Powodzeniem  cieszyły się również tradycyjne materiały informacyjno-promocyjne dotyczące województwa śląskiego, jego walorów turystyczno-kulturalnych oraz pozycji gospodarczej, a także wpływu Funduszy Europejskich na jego rozwój.

Goście naszego stoiska - w szczególności uczestnicy Open Daysów, eurodeputowani, a także mieszkańcy Brukseli - przejawiali żywe zainteresowanie naszym regionem i niejednokrotnie w bezpośrednich rozmowach dopytywali o interesujące ich kwestie.

Miła pamiątką po wizycie na stoisku województwa śląskiego były oryginalne przypinki oraz cukierki regionalne: kopalnioki i szkloki. Natomiast na spragnionych "czystej energii" czekały butelki naturalnej wody mineralnej "Jurajska".

 

Osobną powierzchnię przewidziano na potrzeby prezentacji 2 projektów, które uzyskały dofinansowanie z Unii Europejskiej w ramach wyżej wymienionych programów, a przy tym należą do grona najbardziej innowacyjnych i atrakcyjnych do przedstawienia na forum europejskim:

Kompleksowa modernizacja i przebudowa sal audytoryjnych Wydziału Automatyki, Elektroniki i Informatyki Politechniki Śląskiej w Gliwicach oraz stworzenie laboratorium wirtualnego latania (projekt realizowany w ramach RPO WSL) – dużą atrakcją była tu obecność mobilnego symulatora lotu helikopterem i możliwość skorzystania z tego urządzenia pod opieką instruktora.

Design Silesia (projekt własny Samorządu Województwa realizowany w ramach Programu PO KL) – można tu było zobaczyć, a nawet przetestować ławkę solarną „lightbench”, powstałą w ramach projektu.

 

Prezentacja województwa śląskiego podczas „Miasteczka Polskiego” powstała we współpracy dwóch wydziałów funduszowych Urzędu Marszałkowskiego: Wydziału Rozwoju Regionalnego oraz Wydziału Europejskiego Funduszu Społecznego i jest dofinansowana ze środków Unii Europejskiej.


Zdjęcie
Zdjęcie
Zdjęcie
Zdjęcie
Zdjęcie
Zdjęcie
Zdjęcie
Zdjęcie
Zdjęcie
Zdjęcie
Zdjęcie
Zdjęcie
Zdjęcie
Zdjęcie
Zdjęcie
Zdjęcie
Zdjęcie
Zdjęcie
Zdjęcie
Zdjęcie
Zdjęcie
Zdjęcie
Zdjęcie
Zdjęcie
Zdjęcie
Zdjęcie
Zdjęcie
Zdjęcie
Zdjęcie
Zdjęcie
Zdjęcie
Zdjęcie
Zdjęcie
Zdjęcie
Zdjęcie
Zdjęcie
Zdjęcie
Zdjęcie
Zdjęcie
Zdjęcie
Zdjęcie
Zdjęcie
Zdjęcie
Zdjęcie
Zdjęcie
 

Strona „Śląskie do przodu!” to oficjalny serwis promocyjny Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.
Głównym celem serwisu było przybliżenie idei Programu i jego efektów mieszkańcom regionu.


Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby

Projekt finansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego na lata 2007-2013