RPO Promocja powrót na stronę główną

zd1 zd2 zd3 zd4 zd5 zd6 zd7 zd7 zd7 zd7

Historia w nowej szacie

zdj. Biuro Prasowe UMWŚ

12 czerwca br. w chorzowskim skansenie otwarto nowy wielofunkcyjny obiekt ekspozycyjno-szkoleniowy.

Nowy budynek ma za zadanie zniwelować dotychczasowe ograniczenia związane z istniejącą infrastrukturą Górnośląskiego Parku Etnograficznego oraz brak profesjonalnej przestrzeni wystawienniczej. Była to bariera dla planowania prezentacji eksponatów w ramach wystaw czasowych czy wymiany wystaw tematycznych z innymi placówkami muzealnymi, co stanowiłyby dodatkową atrakcję dla zwiedzających. Brak właściwej infrastruktury wymuszał sezonowość dostępności do zasobów Muzeum i możliwość prowadzenia działalności statutowej wyłącznie w okresie od maja do października. Obecność zamkniętych pomieszczeń umożliwi poszerzenie oferty o organizację przedsięwzięć z zakresu działalności kulturalnej i edukacyjno-szkoleniowej.

Prace budowlane rozpoczęły się w 2010 roku, a całość ukończono w grudniu 2012 roku. W pierwszych miesiącach tego roku Muzeum przeniosło stopniowo swoją działalność do nowego obiektu, w którym znajduje się między innymi sala audiowizualna na 126 osób, przestrzenie ekspozycyjne, w których organizowane będą wystawy czasowe, magazyny na zabytki, biblioteka oraz pracownie i biura.

W ramach inwestycji wybudowano obiekt wielofunkcyjny ekspozycyjno-szkoleniowy wraz z parkingiem, obiekty strefy wejścia (wiata wejściowa i odnowiony budynek kasy) oraz wykonano zagospodarowanie przyległego terenu. Wzniesiony budynek swym zewnętrznym charakterem i formą architektoniczną dostosowany został do szczególnej architektury obiektów istniejących na terenie skansenu.

Obiekt składa się z dwóch części. Dwukondygnacyjną część „A", stanowią dwie sale ekspozycyjne z magazynami, sala audytoryjna, zaplecze sanitarne, hol oraz cztery pracownie. Część „B" składającą się z jednej kondygnacji podziemnej oraz trzech nadziemnych stanowi dziewięć pracowni, biblioteka, archiwum, pomieszczenia techniczne (w piwnicy) i socjalne oraz sanitariaty. Obiekt posiada dwa wejścia główne. Części „A" i „B" są połączone wspólnym holem. Z holu prowadzą wejścia do poszczególnych funkcji obiektu oraz klatka schodowa z centralnie umieszczoną windą. Parking naziemny przy wejściu do budynku „B" ma 14 stanowisk ogólnodostępnych, 2 stanowiska dla pojazdów osób niepełnosprawnych oraz parking rowerowy. Plac z obiektami strefy wejścia usytuowany jest od strony zachodniej budynku i stanowi strefę łączącą elementy wejścia na teren Górnośląskiego Parku Etnograficznego w Chorzowie. Do obiektów strefy wejścia zalicza się poddaną remontowi kasę główną wejściową oraz nowoprojektowaną wiatę informacyjną dopasowaną formą i elementami wykończenia do głównego budynku ekspozycyjnego.

Budowa obiektu została zrealizowana w ramach projektu współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Inwestycja zamknęła się kwotą 8,7 mln zł.

Źródło: Biuro Prasowe Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego


Zdjęcie
Zdjęcie
Zdjęcie
Zdjęcie
Zdjęcie
Zdjęcie
Zdjęcie
Zdjęcie
Zdjęcie
 

Strona „Śląskie do przodu!” to oficjalny serwis promocyjny Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.
Głównym celem serwisu było przybliżenie idei Programu i jego efektów mieszkańcom regionu.


Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby

Projekt finansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego na lata 2007-2013