RPO Promocja powrót na stronę główną

zd1 zd2 zd3 zd4 zd5 zd6 zd7 zd7 zd7 zd7

Komisja Europejska w Śląskiem

zdj. Tomasz Żak / Biuro Prasowe UMWŚ

W dniach 3-4 października br. reprezentanci Komisji Europejskiej przebywali z doroczną wizytą w województwie śląskim.

Podczas wizyty spotkali się oni z przedstawicielami wszystkich instytucji zaangażowanych w proces wdrażania Funduszy Europejskich, by podsumować realizację w Polsce Polityki Spójności.

To już dziesiąte spotkanie, podczas którego omawiane są zdobyte doświadczenia i podsumowywane efekty prac. Przedmiotem spotkania jest przegląd stanu realizacji Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia oraz horyzontalnych kwestii dotyczących Programów Operacyjnych na lata 2007-2013.

W trakcie spotkania poruszane były także kwestie dotyczące przygotowań do zamknięcia perspektywy 2007-2013. Zaprezentowano też informacje na temat bieżącego stanu przygotowań do perspektywy 2014-2020. „To odpowiedni moment na dokonanie podsumowania efektywności wdrażania, wyciągnięcie wniosków na przyszłość, a także na rozmowę o wyzwaniach w kontekście rozpoczętych już prac związanych z zamknięciem pomocy" - mówiła Minister Rozwoju Regionalnego Elżbieta Bieńkowska.

W 2012 r. utrzymała się dotychczasowa dynamika tempa zawierania umów. Zawarto 15 tys. umów na kwotę unijnego dofinansowania wynoszącą ponad 40 mld zł. „Do tej chwili podpisano blisko 89 tys. umów o wartości 365 mld zł, z czego środki unijne to ponad 250 mld zł, czyli ponad 88% alokacji. Uwzględniając zaakceptowane już projekty indywidualne, można szacować, że skonsumowaliśmy już ok. 93% przyznanej nam puli" - poinformowała minister.

Obecny na spotkaniu marszałek Mirosław Sekuła, odnosząc się do nowego okresu programowania, podkreślał, że nowa perspektywa unijna musi być prorozwojowa. „Jesteśmy przed nowym okresem reindustrializacji. Środki z nowej perspektywy unijnej muszą być przeznaczone na innowacje, bo tylko takie podejście pozwoli nam na rozwój województwa" - tłumaczył marszałek.

Jednym z punktów wydarzenia jest także zwiedzanie Zabytkowej Kopalni Węgla Kamiennego GUIDO, która została oddana do użytku zwiedzającym dzięki inwestycjom zrealizowanym przy wsparciu Funduszy Europejskich. Uczestnicy wydarzenia zapoznali się również z efektami jeszcze jednego projektu dofinansowanego z Regionalnego programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 realizowanego w Laboratorium Technologicznym Pracowni Sztucznego Serca w ramach CD Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii w Zabrzu.

Źródło: Biuro Prasowe Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego

 


Zdjęcie
Zdjęcie
Zdjęcie
Zdjęcie
Zdjęcie
Zdjęcie
Zdjęcie
Zdjęcie
Zdjęcie
Zdjęcie
Zdjęcie
 

Strona „Śląskie do przodu!” to oficjalny serwis promocyjny Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.
Głównym celem serwisu było przybliżenie idei Programu i jego efektów mieszkańcom regionu.


Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby

Projekt finansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego na lata 2007-2013