RPO Promocja powrót na stronę główną

zd1 zd2 zd3 zd4 zd5 zd6 zd7 zd7 zd7 zd7

Huczne zakończenie Dni Otwartych w Świętochłowicach

Logo Dni Otwartych

W sobotę 10 maja br. w Świętochłowicach odbył się Dzień Otwarty Funduszy Europejskich.

Była to okazja do odwiedzenia placów budowy trzech największych prowadzonych w naszym mieście inwestycji – powstającego muzeum i basenu ekologicznego oraz oczyszczanego stawu Kalina. Z tej okazji skorzystało wielu świętochłowiczan, nie brakowało też gości z miast sąsiednich. Do udziału w Dniu Otwartym zaproszenie przyjęli także wicepremier Elżbieta Bieńkowska, prof. Jerzy Buzek oraz wiceprezes WFOŚiGW w Katowicach Adam Liwochowski.

‒ Śląsk ma dobre projekty, czego przykładem są Świętochłowice. Realizowane tutaj inwestycje zostały pozytywnie ocenione i znalazły finansowanie - prof. Jerzy Buzek podczas zorganizowanej na „Skałce” konferencji prasowej. Zwracano także uwagę na ich różnorodność i funkcjonalność. ‒ Inwestycje powinny służyć mieszkańcom. Do realizacji marzeń potrzebne są nie tylko finanse, ale i umiejętności oraz ciężka praca, wtedy uzyskuje się efekty jak w Świętochłowicach ‒ mówiła wicepremier Elżbieta Bieńkowska. Szczególnie ważne są projekty prowadzące do wzrostu zatrudnienia w mieście. I w tym obszarze nasze miasto ma czym się pochwalić. ‒ Pozyskaliśmy prawie 100 milionów złotych na różnego rodzaju zadania. Nie zapomnieliśmy także o terenach inwestycyjnych, które uzbrajamy z myślą o przyszłych inwestorach i nowych miejscach pracy – mówił Dawid Kostempski. Po placach budowy mieszkańców oprowadzali przedstawiciele wykonawców lub urzędnicy. Pomiędzy tymi miejscami kursował bezpłatny autobus.

Inwestycjami udostępnionymi zwiedzającym były:

Basen Skałka – Inwestycja ma zostać ukończona latem 2014 roku. Woda będzie w nim filtrowana przez rośliny, specjalne kruszywa oraz przyjazne dla człowieka bakterie, a sama woda podgrzewana będzie poprzez system kolektorów słonecznych. Obok basenu powstanie budynek wielofunkcyjny, w którym znajdą się boiska do gry w squash, sale do zajęć fitness, a także kawiarnia. Wartość inwestycji to blisko 15,4 miliona złotych, a czego 10,8 mln zł pokrytych zostanie z Funduszy Europejskich w ramach instrumentu finansowego Jessica. Mieszkańcy i zaproszeni goście mieli również możliwość zobaczenia nowoczesnej przystani kajakowej która również powstaje na świętochłowickiej Skałce. Zostanie ona oddana do użytku pod koniec sierpnia 2014 r. ; gruntowny remont obejmuje pomosty na stawie, zastąpienie stalowej pergoli elastyczną drewnianą. Dodatkowo zostanie zagospodarowany teren wokół przystani : wymieniona zostanie nawierzchnia chodników i placów, a dodatkowo pojawią się stojaki na rowery oraz plenerowa siłownia. Całkowity koszt inwestycji to 1,2 mln złotych, z czego 85% stanowi dofinansowanie z funduszy europejskich.

Staw Kalina, inwestycja ma zostać zrealizowana do lipca 2015 r. Przy jego rewitalizacji ma zostać zastosowana bezpieczna i ekologiczna technologia. Wokół stawu nasadzonych będzie blisko 300 drzew i prawie 1500 krzewów. Powstaną również ścieżki do spacerów, które będą oświetlane przez 44 latarnie. Rewitalizacja Kaliny jest dofinansowana aż w 85%. Jej całkowity koszt to prawie 30 milionów złotych. Miasto dokłada do projektu tylko niewielka część tej kwoty, bo 4,5 miliona złotych, które pochodzą z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach

Kolejną atrakcją udostępnioną mieszkańcom, było Muzeum Powstań Śląskich, które zostanie oddane do użytku jesienią 2014 roku, będzie ono mieszanką tradycji z nowoczesnością. Oprócz eksponatów z czasów Powstań Śląskich, nie zabraknie też interaktywnych ekspozycji, które będą prowadziły zwiedzających przez zawiłości historii, elementy ekspozycji znajdujące się w muzeum można będzie nie tylko oglądać ale i dotykać. Koszt rewitalizacji budynku to prawie 9,5 miliona złotych, z czego blisko 8 mln to dofinansowanie ze środków europejskich, dodatkowo Świętochłowice otrzymały kilkaset tysięcy złotych z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na utworzenie ekspozycji.

Dniu Otwartemu Funduszy Europejskich w Świętochłowicach towarzyszyły liczne atrakcje, a wśród nich pokazy jazdy na wakeboardzie oraz przejażdżki motorówką. Ponadto odbyły się turniej piłki nożnej „Rodzice dzieciom, dzieci rodzicom” i zawody BMXC. Było też wiele konkursów i zabaw o tematyce europejskiej. Na scenie wystąpiły zespoły młodzieżowe z CKŚ, a przy estradzie podziwiać można było dzieła artystów nieprofesjonalnych, którzy zorganizowali plener malarski.

Źródło: Urząd Miasta Świętochłowice


Zdjęcie
Zdjęcie
Zdjęcie
Zdjęcie
Zdjęcie
Zdjęcie
Zdjęcie
Zdjęcie
Zdjęcie
Zdjęcie
Zdjęcie
Zdjęcie
Zdjęcie
Zdjęcie
Zdjęcie
Zdjęcie
Zdjęcie
Zdjęcie
Zdjęcie
Zdjęcie
Zdjęcie
Zdjęcie
Zdjęcie
Zdjęcie
Zdjęcie
Zdjęcie
Zdjęcie
 

Strona „Śląskie do przodu!” to oficjalny serwis promocyjny Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.
Głównym celem serwisu było przybliżenie idei Programu i jego efektów mieszkańcom regionu.


Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby

Projekt finansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego na lata 2007-2013