RPO Promocja powrót na stronę główną

zd1 zd2 zd3 zd4 zd5 zd6 zd7 zd7 zd7 zd7

Tu nauka sama wchodzi do głowy

Przedszkole / zdj. UG Wyry

Gmina Wyry w sierpniu 2014 r. zakończyła realizację projektu pn. „Przebudowa i rozbudowa obiektu Zespołu Szkół oraz budowa Przedszkola w Wyrach przy ulicy Puszkina”.

Projekt zakładał realizację dwóch zadań:

  • Zadanie 1 – przebudowa Zespołu Szkół
  • Zadanie 2 – budowa Przedszkola

Zadanie 1 obejmowało przebudowę i rozbudowę istniejącego budynku Zespołu Szkół w Wyrach wraz z dostosowaniem go do aktualnych warunków ochrony przeciwpożarowej i ewakuacji oraz dostępności osób niepełnosprawnych. Zakres prac był bardzo duży. Rozpoczęto je od remontu dachu w 2007 r. Kolejne etapy (rozpoczęte w 2009 r.) to: wymiana przyłączy, odwodnienia, kanalizacji, wyburzenie parterowego ze szkoły do sali gimnastycznej i w tym miejscu powstał dwupiętrowy łącznik. W sali gimnastycznej wymieniono wszystko łącznie z dachem i podłogą. To samo miało miejsce w kuchni i jej zapleczu, które zostało zmodernizowane i wyposażone w nowy, w pełni funkcjonalny sprzęt gastronomiczny. Przebudowane zostały również kotłownia i część administracyjno-biurowa. Wszystkie korytarze, sale lekcyjne i pozostałe pomieszczenia zostały wyremontowane i pomalowane. Położono nowe wykładziny podłogowe, wymieniono wszystkie instalacje, a na klatkach schodowych wprowadzono system oddymiania oraz dodatkowe wyjścia ewakuacyjne. W Zespole Szkół powstały 4 dodatkowe sale lekcyjne, nowoczesna biblioteka, nowe sanitariaty, w tym również dla osób niepełnosprawnych, dla których zamontowano również windę i platformę. Uroczyste otwarcie przebudowanej szkoły miało miejsce 31 sierpnia 2011 r.

Zadanie 2 polegało na budowie nowego 5-oddziałowego przedszkola wraz z kompleksowym zagospodarowaniem terenu, przebudową drogi dojazdowej oraz pełnym wyposażeniem obiektu. Budynek wykonany zostanie jako dwukondygnacyjny, niepodpiwniczony, funkcjonalnie związany z budynkiem Zespołu Szkół, w którym przygotowywane są posiłki dla wychowanków przedszkola. Przedszkole zostało w pełni dostosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych, posiada m.in. dogodne podjazdy (pochylnia przy wejściu głównym) oraz windę osobową spełniającą wymagania ergonomii osoby poruszającej się na wózku. Obiekt Przedszkola dysponuje 5 przestronnymi salami do prowadzenia zajęć, a każda z nich posiada indywidualny dostęp do pomieszczenia sanitarnego (łazienka i WC) i magazynowego (na leżaki, zabawki). Wykonane zostało zagospodarowanie terenu obejmujące m.in. budowę placu zabaw, i przebudowę drogi dojazdowej dla poprawy warunków dojazdu do placówki. Budynek został również wyposażony w sprzęt, urządzenia i meble niezbędne dla jego prawidłowego funkcjonowania. Uroczyste otwarcie nowego Przedszkola nastąpiło 26 sierpnia 2014 r.

Źródło: Urząd Gminy Wyry


Zdjęcie
Zdjęcie
Zdjęcie
Zdjęcie
Zdjęcie
Zdjęcie
Zdjęcie
Zdjęcie
Zdjęcie
Zdjęcie
Zdjęcie
Zdjęcie
Zdjęcie
Zdjęcie
Zdjęcie
 

Strona „Śląskie do przodu!” to oficjalny serwis promocyjny Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.
Głównym celem serwisu było przybliżenie idei Programu i jego efektów mieszkańcom regionu.


Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby

Projekt finansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego na lata 2007-2013