RPO Promocja powrót na stronę główną

zd1 zd2 zd3 zd4 zd5 zd6 zd7 zd7 zd7 zd7

Jastrzębie-Zdrój na Drodze Głównej Południowej

zdj. UM Jastrzębie-Zdrój

7 listopada br. uroczyście oddano do użytku jeden z odcinków projektowanej drogi szybkiego ruchu tzw. Drogi Głównej Południowej, która docelowo ma połączyć Wodzisław Śląski, Pszów, Rydułtowy, Gminę Godów, Gminę Mszana, Jastrzębie-Zdrój oraz Pawłowice ze zjazdem autostrady A1 w Mszanie.

Realizacja inwestycji była możliwa dzięki dofinansowaniu z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Pierwszy fragment DGP, od ul. Pszczyńskiej (od Pawłowic) w kierunku ul. Rybnickiej do ul. Stodoły oddano do użytku w lipcu ubiegłego roku. Obecnie zrealizowano dalszy ciąg trasy, prowadzący do ulicy Wodzisławskiej w Mszanie.

Inwestycja jest ważnym elementem układu drogowego, który ma zapewnić sprawne skomunikowanie tego obszaru województwa z pozostałą częścią regionu. Dzięki skomunikowaniu terenów inwestycyjnych znajdujących się na terenie miasta, inwestycja warunkuje wzrost rozwoju gospodarczego. Niewątpliwą zaletą dla mieszkańców jest również wyprowadzenie pojazdów ciężarowych z centrum miasta. Wszystko to wpłynie na obniżenie kosztów transportu oraz zmniejszenie uciążliwości ruchu tranzytowego dla środowiska.

W Mandacie Negocjacyjnym Województwa Śląskiego przewiduje się dalsze wsparcie z poziomu Programu Regionalnego dla realizacji kolejnych etapów DGP. Przedsięwzięcie jest przewidziane do realizacji przez Województwo Śląskie, natomiast realizacja zadania polegająca na opracowaniu projektu budowlano-wykonawczego przekazana została miastu Wodzisław Śląski zakładając partycypację w kosztach ze strony Województwa oraz pozostałych gmin, na terenie których będzie przebiegała inwestycja. Warunkiem uzyskania wsparcia z RPO WSL 2014-2020 będzie przede wszystkim zapewnienie wkładu własnego dla inwestycji oraz przygotowanie poprawnej dokumentacji aplikacyjnej.


Zdjęcie
Zdjęcie
 

Strona „Śląskie do przodu!” to oficjalny serwis promocyjny Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.
Głównym celem serwisu było przybliżenie idei Programu i jego efektów mieszkańcom regionu.


Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby

Projekt finansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego na lata 2007-2013