RPO Promocja powrót na stronę główną

zd1 zd2 zd3 zd4 zd5 zd6 zd7 zd7 zd7 zd7

Projekty kluczowe

2012-03-08

Oprócz licznych projektów przygotowywanych między innymi przez gminy, uczelnie, Kościoły i przedsiębiorców, wybieranych w konkursach, duże znaczenie dla realizacji Programu mają tzw. projekty kluczowe. To projekty o szczególnym znaczeniu dla lokalnych społeczności, a tym samym kluczowe z punktu widzenia rozwoju regionu, wybrane w drodze szerokich konsultacji z przedstawicielami gmin i powiatów.

Na ich realizację z góry zabezpieczono określone środki – blisko 30% łącznej kwoty przeznaczonej na Program, tzn. 484,6 mln euro.

Spośród zgłoszonych projektów Zarząd Województwa wybrał 16 inwestycji mających realny wpływ na rozwój całego regionu, a przy tym wpisujących się w wybrane zakresy RPO. Wybór ten został dokonany z pominięciem procedury konkursowej, w oparciu o kryteria strategiczne.

 

3 projekty o bardzo dużej wartości:

 1. Kontynuacja budowy Drogowej Trasy Średnicowej „Zachód” – odcinek Zabrze – Gliwice
 2. Budowa nowej siedziby Muzeum Śląskiego w Katowicach
 3. Międzynarodowe Centrum Kongresowe w Katowicach

 

13 projektów mniejszych:

 1. Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka
 2. Kompleksowa restauracja zabudowań klasztoru Ojców Paulinów na Jasnej Górze
 3. Wzmocnienie znaczenia Centrum Pielgrzymkowego poprzez modernizację Alei Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie
 4. Wydział Nauk Społecznych – rozbudowa bazy naukowo-dydaktycznej Akademii im. Jana Długosza w perspektywie powołania Uniwersytetu w Częstochowie
 5. Infrastruktura okołolotniskowa Międzynarodowego Portu Lotniczego Katowice w Pyrzowicach – wodno-ściekowa
 6. Usprawnienie ruchu tranzytowego w Subregionie Zachodnim – budowa obwodnic w Rybniku i Żorach wraz z modernizacją DW 935
 7. Budowa bytomskiego odcinka Obwodnicy Północnej Aglomeracji Górnośląskiej – etap III
 8. Przebudowa odcinka drogi krajowej nr 52 (ul. Wyzwolenia/Niepodległości) w Bielsku-Białej
 9. Dostawa Elektrycznych Zespołów Trakcyjnych do wykonywania pasażerskich przewozów regionalnych
 10. Budowa Drogi Głównej Południowej na odcinku od DW933 – ul. Pszczyńskiej w Jastrzębiu-Zdroju do węzła autostrady A1 w Mszanie
 11. Gospodarcza Brama Śląska – etap I: Uruchomienie Zagłębiowskiej Strefy Gospodarczej
 12. Rozwój infrastruktury turystycznej Subregionu Południowego
 13. Szybka Kolej Regionalna Tychy – Dąbrowa Górnicza – etap I: Tychy Miasto – Katowice

--

Informacje na temat poszczególnych inwestycji dostępne są po wybraniu interesującego projektu w przeglądarce z lewej strony
Strona „Śląskie do przodu!” to oficjalny serwis promocyjny Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.
Głównym celem serwisu było przybliżenie idei Programu i jego efektów mieszkańcom regionu.


Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby

Projekt finansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego na lata 2007-2013