RPO Promocja powrót na stronę główną

zd1 zd2 zd3 zd4 zd5 zd6 zd7 zd7 zd7 zd7

Banery i materiały do pobrania

Jeśli są Państwo zainteresowani umieszczeniem na swojej stronie internetowej linku do naszej strony promocyjnej programu regionalnego, poniżej udostępniamy banery wraz z kodami do wstawienia na Państwa stronę.

Baner do mapy

Mapa RPO Województwa Śląskiego

Pobierz kod:
<a href="http://rpo.2007-2013.slaskie.pl/mapa/" target="_blank"><img style="border:0" src="http://rpo-promocja.slaskie.pl/download/mapa_rpo.jpg" alt="Mapa RPO Województwa Śląskiego" /></a>

Informujemy, że w ramach Mapy dofinansowanych projektów [http://rpo.2007-2013.slaskie.pl/mapa/] istnieje możliwość bezpośredniego linkowania do listy projektów danego beneficjenta lub dowolnego projektu. W celu pobrania linku do mapy należy nacisnąć ikonkę "Link do tego beneficjenta/projektu" znajdującego się przy nazwie beneficjenta lub przy Numerze umowy.

Przykładowe linki prowadzące do mapy:

Dla Miasta Katowice:
  http://rpo.2007-2013.slaskie.pl/mapa/?wnioskodawca=Miasto+Katowice

Dla Projektu Powiatu Kłobuckiego pt. "Przebudowa mostu w miejscowości Żerdzina":
  http://rpo.2007-2013.slaskie.pl/mapa/?tytul=Przebudowa+mostu+w+miejscowo%B6ci+%AFerdzina


Banery do strony promocyjnej

Promocja RPO Województwa Śląskiego

Pobierz kod:
<a href="http://rpo-promocja.slaskie.pl" target="_blank"><img style="border:0" src="http://rpo-promocja.slaskie.pl/download/rpo_promocja_v1.png" alt="Promocja RPO Województwa Śląskiego" /></a>


Promocja RPO Województwa Śląskiego

Pobierz kod:
<a href="http://rpo-promocja.slaskie.pl" target="_blank"><img style="border:0" src="http://rpo-promocja.slaskie.pl/download/rpo_promocja_v2.png" alt="Promocja RPO Województwa Śląskiego" /></a>


Promocja RPO Województwa Śląskiego

Pobierz kod:
<a href="http://rpo-promocja.slaskie.pl" target="_blank"><img style="border:0" src="http://rpo-promocja.slaskie.pl/download/rpo_promocja_v3.png" alt="Promocja RPO Województwa Śląskiego" /></a>


Zespół ds. informacji i promocji Wydziału Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego zastrzega sobie możliwość zmiany wyglądu i zawartości merytorycznej banerów oraz informacji publikowanych w ramach mapy RPO.


Logotypy

Logotypy do pobrania


Strona „Śląskie do przodu!” to oficjalny serwis promocyjny Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.
Głównym celem serwisu było przybliżenie idei Programu i jego efektów mieszkańcom regionu.


Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby

Projekt finansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego na lata 2007-2013