Drogowa Trasa Średnicowa

Projekt: Kontynuacja budowy Drogowej Trasy Średnicowej ZACHÓD odcinek Zabrze-Gliwice, Podprojekt 2 - odcinki Z3, Z4 w Zabrzu oraz G1 w Gliwicach / Beneficjent: Województwo Śląskie / Termin realizacji: 2007-2014 / Całkowita wartość projektu: 530,37 mln zł / Wartość dofinansowania z RPO WSL: 222,70 mln zł

Projekt do dnia 4 marca 2014 r. realizowany był w ramach RPO WSL w podziale na dwa podprojekty - Zadanie I: "Kontynuacja budowy Drogowej Trasy Średnicowej ZACHÓD odcinek Zabrze-Gliwice, Podprojekt 2 - odcinki Z3, Z4 w Zabrzu oraz G1 w Gliwicach" oraz Zadanie II: "Kontynuacja budowy Drogowej Trasy Średnicowej ZACHÓD odcinek Zabrze-Gliwice, Podprojekt 3 - odcinek G2 w Gliwicach". W konsekwencji podjętych przez Beneficjenta działań mających na celu zbudowanie nowego modelu finansowania DTŚ dla budowy śródmiejskiego odcinka G2 w Gliwicach poprzez uzyskanie dofinansowania ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko zdecydowano o uchyleniu Decyzji o dofinansowaniu Zadania II. Pomimo różnych źródeł finansowania inwestycji cele projektu pozostały niezmienione.

Projekt ma na celu zapewnienie sprawnych powiązań komunikacyjnych w węzłowym obszarze konurbacji katowickiej, w tym miast, przez które przebiega, dla obsłużenia ruchu mającego swoje źródła i cele wewnątrz konurbacji. DTŚ przyczyni się również do dobrego skomunikowania ulic podstawowego układu komunikacyjnego poszczególnych miast z głównymi szlakami transportowymi, jakimi są autostrady A4 i A1. Realizacja projektu daje szansę na równomierny rozwój województwa, integrację społeczności, zmniejszenie obciążeń środowiska emisją spalin i hałasu poprzez skierowanie ruchu kołowego z ulic dzielnicowych i lokalnych na przystosowaną do większych obciążeń drogę regionalną.

DTŚ to najważniejsza, obok ukończonego już odcinka autostrady A4, inwestycja drogowa na Śląsku. W sumie połączy sześć miast: Katowice, Chorzów, Świętochłowice, Rudę Śląską, Zabrze i Gliwice. Nie zastąpi równoległej autostrady A4, przeznaczonej dla ruchu tranzytowego, lecz obsłuży ruch lokalny, stanowiący około 88 procent całości. Do tej pory kierowcy mogli korzystać z 15,5-kilometrowego odcinka DTŚ od węzła z trasą S-86 w Katowicach do granicy Rudy Śląskiej i Zabrza. W większości trzypasmowa, całkowicie bezkolizyjna trasa docelowo ma przecinać śląską część aglomeracji katowickiej prowadząc od skrzyżowania z ekspresową trasą nr 86 w Katowicach do skrzyżowania z drogą nr 88 w Gliwicach. W sumie trasa z Katowic do Gliwic będzie liczyć ponad 30 kilometrów.

Projekt duży (o wartości powyżej 25 mln euro z zakresu środowiska i powyżej 50 mln euro w przypadku pozostałych projektów), wymagający akceptacji Komisji Europejskiej.

--

8 sierpnia 2014 r. - uroczystość otwarcia odcinków Z3 i Z4 w Zabrzu

5 listopada 2014 r. - uroczystośc otwarcia odcinka G1 w Gliwicach

Relacja z otwarcia


 
zdj. Grupa Eskadra
 
zdj. Grupa Eskadra
 
zdj. Grupa Eskadra
 
zdj. Grupa Eskadra
 
zdj. Grupa Eskadra
 
zdj. Grupa Eskadra
 
zdj. Grupa Eskadra
 
zdj. Grupa Eskadra
 
zdj. Grupa Eskadra
 
Strona internetowa projektu
 
Mapa projektów: informacje o projekcie
 

Link bezpośrednio do projektu