Rozwój infrastruktury turystycznej Subregionu Południowego

Projekt: Rozwój infrastruktury turystycznej Subregionu Południowego / Lider: Miasto Bielsko-Biała / Termin realizacji: 2007-2013 / Całkowita wartość projektu: 206,43 mln zł / Wartość dofinansowania z RPO WSL: 137,73 mln zł

Projekt zakłada kompleksowe działania na rzecz podniesienia poziomu atrakcyjności turystycznej regionu. Zrealizowanie projektu przyczyni się do poszerzenia oferty turystycznej atrakcyjnych z punktu widzenia krajobrazowego i turystycznego miejsc na terenie Subregionu Południowego Województwa Śląskiego – miasta Bielsko – Biała, powiatu bielskiego, powiatu cieszyńskiego i powiatu żywieckiego. Zakres rzeczowy projektu m.in. obejmuje: wytyczenie i budowę tras narciarskich oraz ścieżek i szlaków rowerowych łączących tereny Beskidów, wytyczenia i budowę parkingów z infrastrukturą towarzyszącą przy obiektach i szlakach rekreacyjno – turystycznych. Realizacja projektu pozwoli również na pełne wykorzystanie zasobów naturalnych w postaci nieskażonych lasów, rzek oraz gór. Dobrze przemyślana i przygotowana infrastruktura okołoturystyczna pozwoli na większy rozwój przedsiębiorstw, które podniosą poziom społeczno – gospodarczy całego regionu.

Projekt składa się z 27 zadań (podprojektów):

 1. "Budowa ścieżek rowerowych na terenie Gminy Buczkowice" / Gmina Buczkowice
 2. "Budowa wielofunkcyjnej hali widowiskowo-sportowej w Cieszynie" / Gmina Cieszyn
 3. "Rozbudowa infrastruktury okołoturystycznej Gminy Istebna" / Gmina Istebna
 4. "Modernizacja amfiteatru oraz kompleksowe zagospodarowanie Parku Kuracyjnego w Ustroniu" / Miasto Ustroń
 5. "Rozwój infrastruktury okołoturystycznej Gminy Wisła" / Gmina Wisła
 6. "Stworzenie ośrodka sportów wodnych wokół stawu Młyńszczok w Zebrzydowicach i zagospodarowanie terenu przy zamku w Kończycach Małych na potrzeby turystyki weekendowej" / Gmina Zebrzydowice
 7. "Zagospodarowanie terenów zielonych wokół zespołu małych skoczni narciarskich oraz budowa parkingu obok Amfiteatru" / Gmina Gilowice
 8. "Budowa infrastruktury okołoturystycznej w Koszarawie" / Gmina Koszarawa
 9. "Centrum aktywnych form rekreacji i wypoczynku w Łękawicy" / Gmina Łękawica
 10. "Budowa infrastruktury okołoturystycznej w Gminach Łodygowice i Lipowa" / Gminy Łodygowice/Lipowa
 11. "Budowa bazy rekreacyjno-wypoczynkowej w pobliżu rzeki Soły w Milówce" / Gmina Milówka
 12. "Rozwój infrastruktury turystycznej gminy Rajcza" / Gmina Rajcza
 13. "Rozwój infrastruktury turystycznej w Gminie Ślemień" / Gmina Ślemień
 14. "Rozbudowa infrastruktury turystycznej poprzez budowę i oznakowania ścieżek pieszo-rowerowych, parku i kładki, poprawiających dostępność do miejsc przyrodniczych i historycznych w gminie Węgierska Górka" / Gmina Węgierska Górka
 15. "Remont i przebudowa Amfiteatru pod Grojcem w Żywcu wraz z terenami rekreacyjnymi na cele imprez kulturalno-sportowych" / Gmina Żywiec
 16. "Od Komorowskich do Habsburgów – utworzenie historycznego parku tematycznego w Żywcu" / Powiat Żywiecki
 17. "Rozbudowa infrastruktury okołoturystycznej w Powiecie Żywieckim" / Powiat Żywiecki
 18. "Budowa infrastruktury okołoturystycznej (ścieżki piesze i rowerowe wraz z parkingiem) w Gminie Jaworze" / Gmina Jaworze
 19. "Modernizacja Parku Zdrojowego wraz z Amfiteatrem jako centrum rozwoju turystyki w Gminie Jaworze" / Gmina Jaworze
 20. "Budowa, przebudowa i remont infrastruktury okołoturystycznej w gminie Radziechowy-Wieprz" / Gmina Radziechowy-Wieprz
 21. "Budowa tras do narciarstwa biegowego w partiach szczytowych Magurki Wilkowickiej" / Gmina Wilkowice
 22. "Budowa Centrum Rekreacji (crossowy tor rowerowy i trasa narciarstwa biegowego) w Mieście Szczyrk" / Miasto Szczyrk
 23. "Rozwój infrastruktury turystycznej gminy Brenna" / Gmina Brenna
 24. "Rozbudowa i modernizacja ścieżki rowerowo-pieszej w Szczyrku (Deptak nad Żylicą i dalej w kierunku Buczkowic) oraz zagospodarowanie terenu Centrum Miasta Szczyrk" / Miasto Szczyrk
 25. "Budowa 2 parkingów przy obiektach turystycznych (Hala Pośrednia, Skalite) w Mieście Szczyrk" / Miasto Szczyrk
 26. "Infrastruktura turystyczno-rekreacyjna w Bielsku-Białej" / Miasto Bielsko-Biała
 27. "Zagospodarowanie terenu wokół amfiteatru wraz z parkingiem oraz budowa widowni amfiteatru w Mieście Szczyrk" / Miasto Szczyrk

 
Strona internetowa projektu
 
Mapa projektów: informacje o projekcie 1
 
Mapa projektów: informacje o projekcie 2
 
Mapa projektów: informacje o projekcie 3
 
Mapa projektów: informacje o projekcie 4
 
Mapa projektów: informacje o projekcie 5
 
Mapa projektów: informacje o projekcie 6
 
Mapa projektów: informacje o projekcie 7
 
Mapa projektów: informacje o projekcie 8
 
Mapa projektów: informacje o projekcie 9
 
Mapa projektów: informacje o projekcie 10
 
Mapa projektów: informacje o projekcie 11
 
Mapa projektów: informacje o projekcie 12
 
Mapa projektów: informacje o projekcie 13
 
Mapa projektów: informacje o projekcie 14
 
Mapa projektów: informacje o projekcie 15
 
Mapa projektów: informacje o projekcie 16
 
Mapa projektów: informacje o projekcie 17
 
Mapa projektów: informacje o projekcie 18
 
Mapa projektów: informacje o projekcie 19
 
Mapa projektów: informacje o projekcie 20
 
Mapa projektów: informacje o projekcie 21
 
Mapa projektów: informacje o projekcie 22
 
Mapa projektów: informacje o projekcie 23
 
Mapa projektów: informacje o projekcie 24
 
Mapa projektów: informacje o projekcie 25
 
Mapa projektów: informacje o projekcie 26
 
Mapa projektów: informacje o projekcie 27
 

Link bezpośrednio do projektu