Gospodarcza Brama Śląska – etap I

Projekt: Gospodarcza Brama Śląska – etap I: Uruchomienie Zagłębiowskiej Strefy Gospodarczej / Lider: Miasto Jaworzno / Termin realizacji: 2008-2013 / Całkowita wartość projektu: 143,69 mln zł / Wartość dofinansowania z RPO WSL: 103,45 mln zł

Celem projektu jest stworzenie impulsów rozwojowych i umożliwienie prowadzenia działalności gospodarczej poprzez wytworzenie infrastruktury podstawowej służącej przedsiębiorcom – dróg publicznych, kanalizacji deszczowej, sanitarnej, teletechnicznej oraz wodociągów dla terenów Będzina, Czeladzi, Jaworzna i Sosnowca.

Projekt składa się z 8 zadań (podprojektów):


 
Mapa projektów: informacje o projekcie 1
 
Mapa projektów: informacje o projekcie 2
 
Mapa projektów: informacje o projekcie 3
 
Mapa projektów: informacje o projekcie 4
 
Mapa projektów: informacje o projekcie 5
 
Mapa projektów: informacje o projekcie 6
 
Mapa projektów: informacje o projekcie 7
 
Mapa projektów: informacje o projekcie 8
 

Link bezpośrednio do projektu