RPO Promocja powrót na stronę główną

zd1 zd2 zd3 zd4 zd5 zd6 zd7 zd7 zd7 zd7

Budowa Drogi Głównej Południowej

Projekt: Budowa Drogi Głównej Południowej na odcinku od DW933 – ul. Pszczyńskiej w Jastrzębiu-Zdroju do węzła autostrady A1 w Mszanie / Beneficjent: Miasto Jastrzębie-Zdrój / Termin realizacji: 2009-2013 / Całkowita wartość projektu: 192,24 mln zł / Wartość dofinansowania z RPO WSL: 117,07 mln zł

Celem projektu jest budowa Drogi Głównej Południowej, która będzie ważnym elementem układu drogowego warunkującego wzrost rozwoju gospodarczego, minimalizację bezrobocia oraz umożliwi przełamanie monokultury górniczej, zarówno w mieście jak i w tej części woj. śląskiego. Jest ona dla rozwoju gospodarczego miasta niezbędną inwestycją, ponieważ skomunikuje w nim obszary inwestycyjne, odciąży centrum i wyprowadzi z miasta ruch pojazdów ciężarowych. Ponadto zapewni sprawne połączenia z układem komunikacyjnym województwa, obniży koszty transportu oraz zmniejszy uciążliwości ruchu tranzytowego dla środowiska.

--

Droga Główna Południowa przebiegnie od strony gminy Pawłowice wzdłuż ulicy Pszczyńskiej, przed skrzyżowaniem z ul. Korfantego i ul. Dębina, na wysokości skraju lasu skręci w prawo, przetnie tory kolejowe oraz ul. Dębina stanowiącą dojazd do składowiska odpadów komunalnych. Będzie przebiegać równolegle do ul. Dębina, skręci za os. Zofiówka w lewo, przetnie tory kolejowe, ul. Rybnicką (I etap - 3 km), Pochwacie i Długą, będzie prowadzić wzdłuż składowiska odpadów pogórniczych „Pochwacie”, przetnie ul. Połomską, dalej będzie biegła w kierunku KWK Jas-Mos, za kopalnią skręci w lewo do ul. Wodzisławskiej w Mszanie (II etap - 5 km). W zakres zadania wchodzi budowa skrzyżowań z ulicami Pszczyńską, Dębina, Rybnicką, Pochwacie, Połomską i Wodzisławską. Konieczne będzie także wykonanie obiektów mostowych.

Dzięki realizacji inwestycji miasto będzie doskonale skomunikowane z drogami krajowymi i międzynarodowymi.

Projekt składa się z 2 zadań (podprojektów):

  • Zadanie I: "Budowa Drogi Głównej Południowej na odcinku od DW 933 - ul. Pszczyńskiej w Jastrzębiu-Zdroju do węzła autostrady A1 w Mszanie - etap I"
  • Zadanie II: "Budowa Drogi Głównej Południowej na odcinku od DW 933 - ul. Pszczyńskiej w Jastrzębiu-Zdroju do węzła autostrady A1 w Mszanie - etap II"

--

I etap:

8 lipca 2013 r. - odbiór prac.

 

II etap:

7 listopada 2014 r. - uroczyste oddanie do użytku II odcinka Drogi Głównej Południowej


 


Strona „Śląskie do przodu!” to oficjalny serwis promocyjny Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.
Głównym celem serwisu było przybliżenie idei Programu i jego efektów mieszkańcom regionu.


Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby

Projekt finansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego na lata 2007-2013