Budowa Drogi Głównej Południowej

Projekt: Budowa Drogi Głównej Południowej na odcinku od DW933 – ul. Pszczyńskiej w Jastrzębiu-Zdroju do węzła autostrady A1 w Mszanie / Beneficjent: Miasto Jastrzębie-Zdrój / Termin realizacji: 2009-2013 / Całkowita wartość projektu: 192,24 mln zł / Wartość dofinansowania z RPO WSL: 117,07 mln zł

Celem projektu jest budowa Drogi Głównej Południowej, która będzie ważnym elementem układu drogowego warunkującego wzrost rozwoju gospodarczego, minimalizację bezrobocia oraz umożliwi przełamanie monokultury górniczej, zarówno w mieście jak i w tej części woj. śląskiego. Jest ona dla rozwoju gospodarczego miasta niezbędną inwestycją, ponieważ skomunikuje w nim obszary inwestycyjne, odciąży centrum i wyprowadzi z miasta ruch pojazdów ciężarowych. Ponadto zapewni sprawne połączenia z układem komunikacyjnym województwa, obniży koszty transportu oraz zmniejszy uciążliwości ruchu tranzytowego dla środowiska.

--

Droga Główna Południowa przebiegnie od strony gminy Pawłowice wzdłuż ulicy Pszczyńskiej, przed skrzyżowaniem z ul. Korfantego i ul. Dębina, na wysokości skraju lasu skręci w prawo, przetnie tory kolejowe oraz ul. Dębina stanowiącą dojazd do składowiska odpadów komunalnych. Będzie przebiegać równolegle do ul. Dębina, skręci za os. Zofiówka w lewo, przetnie tory kolejowe, ul. Rybnicką (I etap - 3 km), Pochwacie i Długą, będzie prowadzić wzdłuż składowiska odpadów pogórniczych „Pochwacie”, przetnie ul. Połomską, dalej będzie biegła w kierunku KWK Jas-Mos, za kopalnią skręci w lewo do ul. Wodzisławskiej w Mszanie (II etap - 5 km). W zakres zadania wchodzi budowa skrzyżowań z ulicami Pszczyńską, Dębina, Rybnicką, Pochwacie, Połomską i Wodzisławską. Konieczne będzie także wykonanie obiektów mostowych.

Dzięki realizacji inwestycji miasto będzie doskonale skomunikowane z drogami krajowymi i międzynarodowymi.

Projekt składa się z 2 zadań (podprojektów):

--

I etap:

8 lipca 2013 r. - odbiór prac.

 

II etap:

7 listopada 2014 r. - uroczyste oddanie do użytku II odcinka Drogi Głównej Południowej


 
zdj. UM Jastrzębie-Zdrój
 
zdj. UM Jastrzębie-Zdrój
 
zdj. UM Jastrzębie-Zdrój
 
Informacje o projekcie - etap I
 
Informacje o projekcie - etap II
 
Mapa projektów: informacje o projektach 1 i 2
 

Link bezpośrednio do projektu