RPO Promocja powrót na stronę główną

zd1 zd2 zd3 zd4 zd5 zd6 zd7 zd7 zd7 zd7

Międzynarodowe Centrum Kongresowe w Katowicach

Projekt: Międzynarodowe Centrum Kongresowe w Katowicach / Beneficjent: Miasto Katowice / Termin realizacji rzeczowej: 2009-2014 / Całkowita wartość projektu: 323,23 mln zł / Wartość dofinansowania z RPO WSL: 182,18 mln zł

Głównym celem projektu były zagospodarowanie i rewitalizacja terenów poprzemysłowych po Kopalni Katowice, w sąsiedztwie Spodka oraz nowej lokalizacji Muzeum Śląskiego, umożliwiające realizację funkcji metropolitalnych. Projekt obejmował budowę obiektów kubaturowych wraz z zapleczem umożliwiającym realizację usług kongresowych, konferencyjnych, wystawienniczych i towarzyszących o znaczeniu krajowym i międzynarodowym. Realizacja projektu spowoduje wzrost konkurencyjności miasta Katowice i całego obszaru metropolitalnego wobec pozostałych regionów.

Projekt duży (o wartości powyżej 25 mln euro z zakresu środowiska i powyżej 50 mln euro w przypadku pozostałych projektów), wymagający akceptacji Komisji Europejskiej.

Budynek funkcjonuje od marca 2015 roku.

--

Przeznaczenie – funkcje użytkowe budynku MCK

Budynek Międzynarodowe Centrum Kongresowe w Katowicach to wielofunkcyjny, złożony obiekt usługowy, zaliczany do budynków użyteczności publicznej. W przeważającej części jest on przeznaczony dla gości organizowanych w nim wydarzeń. Posiada jednak także strefę dostępną całkowicie publicznie ‒ jest to zielone przejście na ukos przez dach budynku przybierający w tym miejscu formę przesmyku, doliny, a także foyer główne, łączące wejście od strony placu honorowego przed Spodkiem z wejściem od strony projektowanej ulicy Olimpijskiej. Oznaczenie tych przestrzeni jako publicznych stanowi ważny element miastotwórczy dla poprzemysłowego terenu, na którym obiekt MCK został zaprojektowany. Główną funkcję budynku można określić jako kongresową, konferencyjną, wystawienniczą, targową, widowiskową.

Powierzchnia użytkowa całkowita: 34 899 m2

Forma architektoniczna, kontekst i krajobraz

Spodek ‒ wzniesiona w 1962 roku hala widowiskowa ‒ budynek, który wszedł do panteonu najwybitniejszych dzieł współczesnej architektury polskiej i jest jedną z jego najjaśniejszych ikon (dzieła architektów Macieja Gintowta i Macieja Krasioskiego), symbol Katowic i regionu Górnego Śląska ‒ cechuje architektura o wybitnych walorach kompozycyjnych, której wartość nie mogła zostać zdeprecjonowana w wyniku nowej realizacji. Równocześnie jednak, zarówno skala, jak i znaczenie budowy nowego obiektu „Międzynarodowego Centrum Kongresowego”, o prestiżowym znaczeniu dla miasta i regionu, nakazywały poszukiwanie rozwiązania jednoznacznego, przejrzystego i logicznego, wpisującego się w charakter tej części miasta, zdominowanej przez istniejące i planowane (Muzeum Śląskie, Filharmonia, Teatr) wielkoskalowe obiekty.

Generalnym założeniem projektu było stworzenie obiektu, którego wartość budowana jest nie tylko przez zapewnienie programowo-funkcjonalnych rozwiązań utylitarnych, ale także przez stworzenie warunków jego współdziałania w społecznej przestrzeni miasta. Gmach o prostej, wyrazistej i jednoznacznej formie, wkomponowany jest w publiczną przestrzeń miasta przez zapewnienie powiązania wzdłuż ważnej dla funkcjonowania miasta osi łączącej plac honorowy przed halą „Spodka” (także najważniejszego węzła komunikacyjnego Katowic) i najstarszą, historyczną częścią miasta o nazwie Bogucice. Powiązania te realizowane są dwojako: w formie publicznego przejścia przez hall główny i foyer centrum (powiązanie do wykorzystania szczególnie w czasie trwania imprez o otwartym charakterze ‒ targi, wystawy) oraz w formie zewnętrznego ciągu prowadzonego po dachu budynku (zielona dolina), który może być wykorzystywany całorocznie dla wystaw plenerowych, happeningów itp.

Założenie takie doprowadziło do uformowania gmachu, którego głównymi elementami kompozycyjnymi są dach (zielona dolina), wkomponowany w system terenowych skarp i naturalne zróżnicowanie terenu oraz przestrzeń hallu i foyer, położona poniżej, wykorzystująca dla swej unikalności deformację sufitu, negatyw formy „zielonej doliny”. Tak uformowany obiekt spełnia zarówno oczekiwania wynikające z jego znaczenia i prestiżu, jak i z konieczności wpisania go w krajobraz otoczenia „Spodka”, który pozostanie znaczącym i dominującym elementem w przestrzeni tej części miasta.

Główne funkcje budynku

W budynku zaprojektowano następujące funkcje dostępne publicznie:

  • Foyer główne
  • Sala wielofunkcyjna
  • Sala bankietowa
  • Audytorium
  • Zespół Sal Konferencyjnych
  • Restauracja
  • Kawiarnia

Sala wielofunkcyjna

Zaprojektowano salę wielofunkcyjną z możliwością podziału na trzy niezależne od siebie sale o zbliżonej powierzchni. Wydzielanie sal następuje przez rozłożenie ściany ruchomej, dla której przewidziano parkingi we wnękach.

Maksymalna pojemność sali dla funkcji podstawowej: 5000 osób

Audytorium

Audytorium jest przeznaczone dla funkcji typowo scenicznych i jest zaprojektowane dla głosu wzmacnianego elektronicznie. Cechuje się dobrym wydzieleniem akustycznym od foyer i pozostałych części budynku. Posiada rozbudowane na dwóch poziomach zaplecze z węzłami sanitarnymi i szatniami.

Maksymalna pojemność sali: 600 osób

Zespół Sal Konferencyjnych

Zespół Sal Konferencyjnych składa się z 18 sal konferencyjnych z możliwością podziału niektórych z nich na mniejsze, dwóch zespołów sanitarnych, kredensu powiązanego komunikacyjnie z rozdzielnią kelnerską w kuchni, a także pomieszczenie biurowe przeznaczone dla gości Zespółu Sal Konferencyjnych i pomieszczenie gospodarcze na sprzęt podręczny.

Maksymalna liczba osób, mogących jednocześnie przebywać w centrum konferencyjnym: 1200 osób


 


Strona „Śląskie do przodu!” to oficjalny serwis promocyjny Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.
Głównym celem serwisu było przybliżenie idei Programu i jego efektów mieszkańcom regionu.


Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby

Projekt finansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego na lata 2007-2013