Dostawa Elektrycznych Zespołów Trakcyjnych do przewozów regionalnych

Projekt: Dostawa Elektrycznych Zespołów Trakcyjnych do wykonywania pasażerskich przewozów regionalnych / Beneficjent: Województwo Śląskie / Termin realizacji rzeczowej: 2008-2011 / Całkowita wartość projektu: 188,93 mln zł / Wartość dofinansowania z RPO WSL: 108,80 mln zł

Głównym celem projektu jest zakup 8 elektrycznych zespołów trakcyjnych, a następnie udostępnienie ich przewoźnikowi kolejowemu do wykonywania pasażerskich przewozów regionalnych. Zakup 8 nowoczesnych elektrycznych zespołów trakcyjnych daje możliwość zaoferowania regionalnych przewozów pasażerskich wysoko sprawnym, nowoczesnym taborem kolejowym. Może to podnieść konkurencyjność transportu kolejowego wobec transportu drogowego, bardzo uciążliwego w obszarach centralnych aglomeracji śląskiej. Nowoczesny tabor będzie wprowadzony na istotne połączenia kolejowe w regionie by zwiększyć standard i bezpieczeństwo podróży, a tym samym zainteresowanie komunikacją kolejową.

Każdy pojazd będzie: jednoprzestrzenny, 4-członowy, wyposażony w kabinę maszynisty na obu końcach pojazdu, na wspólnych wózkach, o długości od 59,5 do 80,5 m, o liczbie miejsc siedzących większej lub równej 200, nominalnej pojemności pojazdu większej lub równej 450 (miejsc siedzących i stojących), będzie posiadał co najmniej 8 drzwi po każdej stronie, a także będzie przystosowany do prędkości max. 160 km/h, klimatyzowany, przystosowany do przewożenia wózków inwalidzkich i dziecięcych.

Ponadto pojazd wyposażony będzie w zewnętrzny system informacji dla pasażera, system wideomonitoringu części pasażerskiej, system audio umożliwiający emisję komunikatów oraz wyświetlacze systemu informacji pasażerskiej. Będzie też posiadał kabinę WC z układem zamkniętym, przystosowaną do obsługi osób niepełnosprawnych. Trwałość pojazdu jest obliczona na 30 lat.

ELF jest niskopodłogowym, elektrycznym zespołem trakcyjnym wyróżniającym się nie tylko nowoczesnym designem i komfortem podróżowania, ale przede wszystkim najwyższymi standardami bezpieczeństwa. Pojazd jest przeznaczony i przystosowany do obsługi rynku przewozów pasażerskich w ruchu aglomeracyjnym i regionalnym, dostosowany do specyfiki infrastruktury kolejowej województwa śląskiego.

Pociągi zostały zakupione przez Samorząd Województwa Śląskiego na potrzeby Kolei Śląskich. Będą jeździć na trasie z Gliwic do Częstochowy.

ELF dla Województwa Śląskiego - podstawowe parametry:

--

1 października 2011 r. - Zakupione pojazdy rozpoczęły kursowanie w utworzonych przez władze Województwa Śląskiego Kolejach Śląskich na trasie Częstochowa - Gliwice/Wisła Głębce.

 


 
Prezentacja pociągów typu ELF
 
Strona internetowa Kolei Śląskich
 
Mapa projektów: informacje o projekcie
 

Link bezpośrednio do projektu