RPO Promocja powrót na stronę główną

zd1 zd2 zd3 zd4 zd5 zd6 zd7 zd7 zd7 zd7

Przebudowa odcinka drogi krajowej w Bielsku-Białej

Projekt: Przebudowa odcinka drogi krajowej nr 52 (ul. Wyzwolenia/Niepodległości) w Bielsku-Białej / Beneficjent: Miasto Bielsko-Biała / Termin realizacji rzeczowej: 2008-2010 / Całkowita wartość projektu: 122,03 mln zł / Wartość dofinansowania z RPO WSL: 67,26 mln zł

Celem strategicznym projektu jest poprawa funkcjonalności istniejącego układu sieci dróg krajowych poprzez eliminację "wąskich gardeł" i przez to poprawa przejezdności i warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego. W efekcie planowanej przebudowy stworzone zostaną warunki dla rozwoju harmonijnej współpracy międzyregionalnej, aktywizacji turystycznej, gospodarczej i społecznej regionu Podbeskidzia, jak również poprawy płynności ruchu tranzytowego i jego ograniczenia w centrum miasta.

--

"Przebudowa odcinka drogi krajowej nr 52 (ul. Wyzwolenia/Niepodległości) w Bielsku-Białej" to pierwszy - spośród 17 - zrealizowany w całości Projekt Kluczowy RPO WSL 2007-2013.

Jak podkreśla marszałek Bogusław Śmigielski, inwestycję udało się zrealizować w tak krótkim czasie między innymi dzięki dobrze przygotowanej dokumentacji, co pozwoliło na sprawną ocenę projektu, podpisanie umowy o dofinansowanie i przystąpienie do prac budowlanych.

Droga krajowa nr 52 przebiega w północno-wschodniej części Bielska-Białej, na terenie dzielnicy Lipnik, między ulicami: Niepodległości, Wyzwolenia oraz Lwowską. Przed przebudową ulice Wyzwolenia i Niepodległości zwężały się od jednego pasa, dodatkowymi utrudnieniami były przejazd kolejowy i ruchliwe skrzyżowanie ze światłami.

Dzięki realizacji projektu udało się zlikwidować „wąskie gardło" na obwodowej strefie centralnej miasta poprzez dobudowę drugiej jezdni DK 52 na odcinku ul. Wyzwolenia. Ponadto wybudowano skrzyżowanie bezkolizyjne drogi krajowej z linią kolejową nr 117 relacji Kalwaria Zebrzydowska - Lanckorona -Bielsko-Biała Główna. Skrzyżowania bezkolizyjne pojawiły się także na styku z ul. Nowopiekarską i Nowokrakowską.

W ramach projektu przebudowie poddano 1,38 km drogi krajowej, dwa skrzyżowania oraz przejazd kolejowy; zbudowano 1,45km ekranów akustycznych i 3,78 km sieci kanalizacji deszczowej.

Dzięki wszystkim wprowadzonym zmianom czas przejazdu przez zmodernizowany odcinek drogi skrócił się do nieco ponad 6 minut, co z pewnością ucieszy wszystkich kierowców.

„Mam nadzieję - powiedział marszałek - że zmodernizowana droga z całą pewnością będzie dobrze służyła zarówno mieszkańcom, jak i przejezdnym, zapewniając wszystkim bezpieczeństwo i komfort".

Źródło: Biuro Prasowe Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego

--

17 września 2010 r. - uroczyste otwarcie ruchu na drodze


 


Strona „Śląskie do przodu!” to oficjalny serwis promocyjny Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.
Głównym celem serwisu było przybliżenie idei Programu i jego efektów mieszkańcom regionu.


Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby

Projekt finansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego na lata 2007-2013