Bytomski odcinek Obwodnicy Północnej Aglomeracji Górnośląskiej

Projekt: Budowa bytomskiego odcinka Obwodnicy Północnej Aglomeracji Górnośląskiej – etap III / Beneficjent: Miasto Bytom / Termin realizacji rzeczowej: 2008-2012 / Całkowita wartość projektu: 84,98 mln zł / Wartość dofinansowania z RPO WSL: 65,53 mln zł

III etap bytomskiego odcinka Obwodnicy Północnej Aglomeracji Górnośląskiej rozpoczyna się na końcu drugiego etapu obwodnicy (wybudowanego w ramach ZPORR-u) na wysokości ul. Celnej, a kończy się na skrzyżowaniu Al. Jaka Nowaka- Jeziorańskiego - Frenzla - Miechowickiej. Dzięki zaoszczędzonym w przetargu pieniądzom możliwe było rozszerzenie prac związanych z przebudową Al. Jana Nowaka- Jeziorańskiego do granicy z Zabrzem.

Dzięki budowie obwodnicy północnej centrum Bytomia będzie bardziej przyjazne mieszkańcom, ponieważ ruch tranzytowy w dużej części zostanie wyprowadzony poza śródmieście. Nowa trasa umożliwi szybszy, bezkolizyjny i mniej uciążliwy dla kierowców i środowiska naturalnego przejazd drogą krajową nr 88 (łączącą woj. opolskie ze śląskim) i 94, ułatwiając połączenie z drogami krajowymi nr: 11 (kierunek Poznań) i 79 (Katowice, Kraków).

--

24 sierpnia 2012 r. - otwarcie obwodnicy dla kierowców

 


 
zdj. AVIAFILM DIGITAL PRODUCTION
 
zdj. AVIAFILM DIGITAL PRODUCTION
 
zdj. AVIAFILM DIGITAL PRODUCTION
 
zdj. AVIAFILM DIGITAL PRODUCTION
 
zdj. AVIAFILM DIGITAL PRODUCTION
 
zdj. Michał Szelest
 
zdj. Michał Szelest
 
zdj. Michał Szelest
 
zdj. Michał Szelest
 
zdj. Michał Szelest
 
zdj. Michał Szelest
 
zdj. Michał Szelest
 
zdj. Michał Szelest
 
Strona internetowa projektu
 
Mapa projektów: informacje o projekcie
 

Link bezpośrednio do projektu