Budowa obwodnic w Rybniku i Żorach

Projekt: Usprawnienie ruchu tranzytowego w Subregionie Zachodnim – budowa obwodnic w Rybniku i Żorach wraz z modernizacją DW 935 / Lider: Miasto Rybnik / Termin realizacji: 2008-2012 / Całkowita wartość projektu: 108,86 mln zł / Wartość dofinansowania z RPO WSL: 73,59 mln zł

Głównym celem projektu jest dostosowanie istniejącego układu komunikacyjnego w Rybniku i Żorach do przyjęcia wzmożonego ruchu tranzytowego związanego z istniejącą autostradą A4 oraz budowaną autostradą A1.

Projekt składa się z 4 zadań (podprojektów):

--

Zaawansowanie prac:

Lipiec 2009 r. - podpisano umowę z Wykonawcą na etap I i rozpoczęto roboty budowlane

Maj 2010 r. - podpisanie umowy z Wykonawcą na etap II

22 czerwca 2011 r. - Uroczyste otwarcie ostatniego odcinka północnej obwodnicy Żor. 7,5-kilometrowa trasa ma skrócić przejazd przez Żory na trasie Rybnik - Pszczyna.


 
Mapa projektów: informacje o projekcie 1
 
Mapa projektów: informacje o projekcie 2
 
Mapa projektów: informacje o projekcie 3
 
Mapa projektów: informacje o projekcie 4
 

Link bezpośrednio do projektu