Infrastruktura okołolotniskowa w Pyrzowicach

Projekt: Infrastruktura okołolotniskowa Międzynarodowego Portu Lotniczego Katowice w Pyrzowicach – wodno-ściekowa / Lider: Gmina Ożarowice / Termin realizacji: 2009-2015 / Całkowita wartość projektu: 111,15 mln zł / Wartość dofinansowania z RPO WSL: 92,64 mln zł

Projekt, poprzez budowę systemu kanalizacji oraz oczyszczalni ścieków, ma na celu:

Działania w ramach tego projektu w powiązaniu z innymi realizowanymi przez partnerów projektu (gminy: Ożarowice, Mierzęcice, Miasteczko Śląskie) w konsekwencji prowadzić będą do podwyższenia konkurencyjności gospodarki tego regionu i zacieśnienia spójności społeczno-gospodarczej w ramach UE.

Projekt składa się z 4 zadań (podprojektów):

--

Zaawansowanie prac:

Czerwiec 2007 r. - zawarto Porozumienie Partnerskie w sprawie wspólnego przystąpienia do realizacji projektu kluczowego pomiędzy Gminą Ożarowice (Lider Projektu) a Gminą Mierzęcice i Gminą Miasteczko Śląskie (Partnerzy Projektu)

Listopad 2009 r. - raport oddziaływania na środowisko

Styczeń 2010 r. - wykonywanie czynności Inwestora zastępczego powierzono Konsorcjum firm: Raciborskie Przedsiębiorstwo Inwestycyjne Sp. z o.o. z siedzibą w Raciborzu; Inwestycje, Budownictwo, Handel „INWEST-COMPLEX” Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach; Agencja Rozwoju Lokalnego „AGROTUR” S.A. z siedzibą w Krupskim Młynie

Lipiec-Sierpień 2010 r. - podpisanie umów o dofinansowanie wszystkich 4 zadań w ramach tego projektu


 
Mapa projektów: informacje o projekcie 1
 
Mapa projektów: informacje o projekcie 2
 
Mapa projektów: informacje o projekcie 3
 
Mapa projektów: informacje o projekcie 4
 

Link bezpośrednio do projektu