RPO Promocja powrót na stronę główną

zd1 zd2 zd3 zd4 zd5 zd6 zd7 zd7 zd7 zd7

Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka

Projekt: Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka / Beneficjent: Uniwersytet Śląski / Termin realizacji rzeczowej: 2008-2012 / Całkowita wartość projektu: 77,26 mln zł / Wartość dofinansowania z RPO WSL: 52,76 mln zł

Celem projektu jest wspólne przedsięwzięcie Uniwersytetu Ekonomicznego oraz Uniwersytetu Śląskiego – budowa nowoczesnego i funkcjonalnego Centrum Informacji Naukowej i Biblioteki Akademickiej, spełniającego standardy europejskie. Główną funkcją obiektu będzie udostępnianie czytelnikom księgozbioru tradycyjnego, czasopism oraz zbiorów multimedialnych. W projekcie zastosowane zostaną najnowsze rozwiązania techniczne i technologie komputerowe. Biblioteka pracować będzie w zintegrowanym systemie opartym na światowych standardach z opcją zdalnego przeszukiwania oraz możliwością rezerwacji zbiorów na odległość. Jej zasoby zostaną umieszczone w Narodowym Uniwersyteckim Katalogu. Nowy budynek umożliwi stworzenie biblioteki „hybrydowej”, udostępniającej równolegle wszelkie dokumenty niezależnie od ich nośnika – książki, czasopisma, bazy danych, teksty elektroniczne, materiały audiowizualne, multimedia oraz zbiory dostosowane do specjalnych grup użytkowników (niepełnosprawni). Dzięki przyjętym rozwiązaniom biblioteka stanie się również centrum multimedialno-informacyjnym, które wspierać będzie wszelkie potrzeby i aktywności społeczeństwa informacyjnego.

--

Wolny dostęp do książek, możliwość skorzystania z wielu pracowni, takich jak: kserograficzna, audiowizualna, mikrofilmowa, komputerowa. To tylko niektóre możliwości, które da projekt realizowany przez Uniwersytet Śląski i Ekonomiczny w Katowicach.

Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka (CINiBA) to przedsięwzięcie, którego celem jest wybudowanie oraz uruchomienie nowoczesnej biblioteki naukowej, tak w zakresie udostępniania informacji niezbędnej do realizacji programów studiów obu uczelni, jak i zwiększenia dostępności literatury naukowej w regionie oraz zwiększenia roli Uniwersytetu Śląskiego i Ekonomicznego w międzynarodowych relacjach naukowych.

Studenci korzystający z biblioteki nie będą musieli zmieniać czytelni w zależności od typu nośnika, na jakim dany dokument będzie udostępniany, gdyż CINiBA będzie tzw. biblioteką hybrydową - równolegle udostępniane będą wszystkie typy dokumentów.

Ponadto, miejsce to będzie przeznaczone również dla ogółu społeczeństwa, pełniąc funkcję salonu intelektualnego miasta i regionu, czemu posłużą znajdujące się w nim: sala konferencyjna i aneks wystawowy.

W nowej bibliotece skróci się czas obsługi administracyjnej czytelnika, oczekiwania na książkę; zwiększy się dostęp do zasobów gromadzonych w formie elektronicznej oraz innego rodzaju zbiorów.

W wyniku realizacji projektu powstanie pełny kompleks informacyjno-biblioteczny, który - poza zaspokajaniem potrzeb Uniwersytetu Śląskiego i Ekonomicznego w Katowicach w dziedzinie organizowania warsztatu pracy naukowej i dydaktycznej - spełniać będzie rolę ośrodka informacji naukowej dla administracji publicznej, banków, firm, instytucji finansowych, instytucji naukowo-badawczych, podmiotów gospodarczych, władz lokalnych i regionalnych, innych uczelni i ośrodków akademickich w regionie i kraju, a także dla wszystkich pozostałych zainteresowanych problematyką biznesu.

Sama biblioteka będzie przestrzenią introwertyczną, niemal zupełnie odciętą od zewnętrznego świata, w pokaźnej części wykończoną tym samym co na zewnętrznej elewacji piaskowcem. Równoległa do znajdującego się na parterze korytarza ściana podzieli biblioteczne kondygnacje na dwie części: rozległą część przeznaczoną dla użytkowników biblioteki i dużo węższą część dla pracowników. Wewnętrzne, prostokątne patio wprowadzi wymaganą przepisami ilość światła do przeznaczonych na pracę z książką stref i pomieszczeń. Każde z nich będzie przestrzenią racjonalną i prostopadłościenną - podobnie jak prostopadłościenny będzie cały budynek.

Nowoczesna organizacja przestrzeni CINiBA sprawi, że nowo wybudowane Centrum będzie nie tylko miejscem, gdzie wypożycza się książki, ale przede wszystkim miejscem sprzyjającym uczeniu się.

Cały gmach ma 13 tys. metrów kwadratowych powierzchni. Wszystkie półki w bibliotece, na których zmieści się nawet 1,8 mln woluminów, liczą łącznie 54 kilometry.

--

Jesień 2009 r. - Początek prac budowlanych

2010 r. - CINIBA zdobyła wyróżnienie w konkursie o nagrodę wojewody śląskiego „Śląskie na 5”,  w kategorii „rozwiązania architektoniczno-budowlane”

28 października 2011 r. - w ramach Śląskich Dni Architektury - przyznano nagrody w konkursie „Architektura Roku" organizowanym przez katowicki oddział Stowarzyszenia Architektów Polskich i Towarzystwa Urbanistów Polskich. Nagrodą główną w kategorii "Obiekt Roku" oraz Grand Prix uhonorowano zespół HS99 za projekt Centrum Informacji Naukowej i Biblioteki Akademickiej w Katowicach

„za wybitne wartości, znakomity poziom, najwyższą jakość. To obiekt perfekcyjny we wszystkich aspektach projektowania architektonicznego, unikalny przykład umiejętnego połączenia dyscypliny projektowej z twórczą ekspresją. Architektura światowej klasy".

28 listopada 2011 r. - CINIBA otrzymała wyróżnienie w kategorii "infrastruktura naukowa" w ramach konkursu Fundusze dla Nauki 2011, honorującego najlepsze i najciekawsze projekty realizowane w sektorze nauki w Polsce, dofinansowane z Funduszy Europejskich.

13 marca 2012 r. - CINIBA zwyciężyła w 5. edycji plebiscytu internetowego na najlepszy budynek 2011 roku organizowany przez serwis Bryla.pl.

Maj 2012 r. - CINIBA z Grand Prix Nagrody Architektonicznej "Polityki" pod nazwą Filary Architektury

Wrzesień 2012 r. - CINIBA zdobyła nagrodę II stopnia w kategorii „budynki nauki i kultury” w konkursie "Budowa Roku 2011" (organizowanym przez Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa)

12 października 2012 r. - uroczyste otwarcie CINiBA

5 grudnia 2012 r. - CINIBA laureatem Grand Prix dla Najlepszego Obiektu Architektury w VII edycji konkursu ŻYCIE W ARCHITEKTURZE na najciekawsze polskie realizacje z lat 2000-2012. Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka w Katowicach zdobyło również nagrodę w kategorii "Najlepszy budynek użyteczności publicznej".

7 grudnia 2012 r. - CINIBA otrzymała Nagrodę Roku za najlepszy obiekt architektoniczny wzniesiony ze środków publicznych pod Honorowym Patronatem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej oraz Nagrodę Główną w Konkursie Polski Cement w Architekturze.

14 lutego 2013 r. - CINiBA otrzymała główną nagrodę w kategorii "Muzea i biblioteki" w internetowym plebiscycie Building of the Year 2012, ogłoszonym przez ARCHDAILY – międzynarodowy, opiniotwórczy wortal poświęcony architekturze.

7 grudnia 2013 r. - CINiBA znalazła się wśród trzech najładniejszych obiektów uczelni wyższych w Polsce, w internetowym plebiscycie ArchiTOPTEN - Najpiękniejsze Polskie Uczelnie


 


Strona „Śląskie do przodu!” to oficjalny serwis promocyjny Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.
Głównym celem serwisu było przybliżenie idei Programu i jego efektów mieszkańcom regionu.


Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby

Projekt finansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego na lata 2007-2013