Konserwacja klasztoru na Jasnej Górze

Projekt: Kompleksowa restauracja zabudowań klasztoru Ojców Paulinów na Jasnej Górze / Beneficjent: Klasztor Ojców Paulinów, Jasna Góra / Termin realizacji: 2007-2012 / Całkowita wartość projektu: 43,89 mln zł / Wartość dofinansowania z RPO WSL: 36,30 mln zł

Głównym celem projektu jest zachowanie dla przyszłych pokoleń, zarówno regionalnego jak i światowego, dziedzictwa kulturowego poprzez renowację i remont zabudowań klasztornych, budynku Bazyliki pod wezwaniem Krzyża Świętego i narodzenia Matki Bożej oraz kurtyny północnej klasztoru Ojców Paulinów na Jasnej Górze. Kompleksowa restauracja zabudowań klasztoru przyczyni się również do zwiększenia atrakcyjności turystycznej regionu oraz wpłynie pośrednio na pobudzenie rozwoju gospodarczego regionu.

Projekt składa się z 3 podprojektów (zadań):

--

Zadanie I - "Rekonstrukcja i konserwacja budynków Klasztoru Ojców Paulinów na Jasnej Górze"

Wrzesień 2009 r. - zakończono prace w Kaplicy Różańcowej

Październik 2010 r. - zakończono remont Organistówki

 

Zadanie II - „Konserwacja i remont budynku Bazyliki pod wezwaniem Krzyża Świętego i Narodzenia Matki Bożej”

Marzec 2011 r. - Przy okazji renowacji dokonano dwóch niezwykle interesujących odkryć. Okazało się, że pod obrazem św. Maksymiliana znajduje się piękne marmurowe wyobrażenie św. Marii Magdaleny. Obok ołtarza odsłonięto natomiast portal i odkryto drzwi z ozdobną kratą, zamurowane i zasłonięte do tej pory konfesjonałem. Drzwi prowadzą do Kaplicy św. Antoniego, znajdującej się przy wejściu do bazyliki.

Marzec 2012 r. - zakończenie kompleksowych prac konserwatorskich, renowacyjnych i modernizacyjnych organów

 

Zadanie III - "Kurtyna północna - wjazd na teren Klasztoru Ojców Paulinów na Jasnej Górze w Częstochowie”

Czerwiec 2011 r. - Zakończenie prac budowlanych na kurtynie północnej.

--

19 grudnia 2012 r. - konferencja prasowa podsumowująca 4-letni okres realizacji projektu kluczowego „Kompleksowa restauracja zabudowań Klasztoru Ojców Paulinów na Jasnej Górze” - relacja

 


 
zdj. Michał Szelest
 
zdj. Michał Szelest
 
zdj. Michał Szelest
 
zdj. Michał Szelest
 
zdj. Michał Szelest
 
zdj. Grupa Eskadra
 
zdj. Grupa Eskadra
 
zdj. Grupa Eskadra
 
zdj. Grupa Eskadra
 
zdj. Grupa Eskadra
 
zdj. Grupa Eskadra
 
zdj. Piotr Pasieczny, fotobueno
 
zdj. Piotr Pasieczny, fotobueno
 
zdj. AVIAFILM digital production
 
zdj. AVIAFILM digital production
 
zdj. AVIAFILM digital production
 
zdj. AVIAFILM digital production
 
zdj. AVIAFILM digital production
 
Mapa projektów: informacje o projekcie 1
 
Mapa projektów: informacje o projekcie 2
 
Mapa projektów: informacje o projekcie 3
 
Strona internetowa projektu
 

Link bezpośrednio do projektu