RPO Promocja powrót na stronę główną

zd1 zd2 zd3 zd4 zd5 zd6 zd7 zd7 zd7 zd7

Szybka Kolej Regionalna

Projekt: Szybka Kolej Regionalna Tychy – Dąbrowa Górnicza – etap I: Tychy Miasto – Katowice / Beneficjent: Miasto Tychy / Termin realizacji rzeczowej: 2009-2010 / Całkowita wartość projektu: 35,20 mln zł / Wartość dofinansowania z RPO WSL: 24,30 mln zł

Realizacja przedsięwzięcia miała na celu stworzenie nowej jakości usług komunikacyjnych i poprawę wizerunku obiektów kolejowych i w konsekwencji – zwiększenie udziału transportu publicznego w przemieszczaniu osób.

Przedmiotem projektu była przebudowa 1 istniejącego przystanku „Tychy Zachodnie” w rejonie ulicy Harcerskiej oraz budowa 3 nowych przystanków kolejowych: „Tychy Grota Roweckiego”, „Tychy Bielska” przy alei Bielskiej, „Tychy Lodowisko” przy ulicy Wyszyńskiego. W trakcie przygotowania inwestycji rozważano wariant wykorzystujący istniejącą stację Tychy Miasto, jednak ze względu na wysokie nakłady finansowe niezbędne do przystosowania przystanku do obowiązujących norm i oczekiwań pasażerów, zdecydowano o budowie nowego przystanku „Tychy Grota Roweckiego”.

Nowa infrastruktura została zrealizowana z myślą o wszystkich podróżujących. W celu ułatwienia dojścia poszczególne przystanki zostały połączone z ulicami: Harcerską, Bielską, Grota Roweckiego i Wyszyńskiego schodami i pochylniami. Dodatkowo zamontowano przeszklone windy przeznaczone dla osób niepełnosprawnych. W celu umożliwienia dojazdu rowerzystów do peronów na przystanku „Tychy Zachodnie” zamontowano specjalne pochylnie i wiaty rowerowe. Wszystkie przystanki posiadają po dwa perony (z wyjątkiem końcowego przystanku „Tychy Lodowisko”, który jest jednoperonowy). Perony wyposażone zostały w oświetlenie, wiaty dla pasażerów, system monitoringu, informację pasażerską on-line, megafony i automaty biletowe.

Miasto Tychy od wielu lat prowadzi działania na rzecz unowocześnienia systemu transportowego, zintegrowania wszystkich środków transportu publicznego, a w efekcie doprowadzenia do zmiany zachowań komunikacyjnych i ograniczenia liczby osób korzystających z samochodów osobowych. Odciążenie głównych arterii drogowych umożliwi sprawną komunikację między miastami i znacznie skróci czas podróżowania. Redukcja ilości samochodów, pokonujących codziennie odległość pomiędzy Tychami a Katowicami wpłynie również na zmniejszenie ilości szkodliwych dla zdrowia związków chemicznych emitowanych do atmosfery.

Do korzystania z nowej infrastruktury zachęca atrakcyjny czas przejazdu w stosunku do komunikacji samochodowej oraz wysoka dostępność przystanków dla podróżujących, które zostały zlokalizowane w obszarze dogodnego dojścia pieszego lub dojazdu komunikacją miejską. Dla potrzeb integracji transportu publicznego w mieście, w tym Szybkiej Kolei Regionalnej, zreorganizowano istniejący system autobusowo-trolejbusowy. Stąd nowe lokalizacje niektórych przystanków komunikacji miejskiej, zmiana rozkładów jazdy, dostosowanych do kursujących pociągów. Kolejnym atutem jest wysoka częstotliwość kursowania, gwarantująca sprawną obsługę pasażerów oraz wspólny system biletowy, umożliwiający podróż komunikacją autobusową i trolejbusową na terenie miasta, a następnie koleją do Katowic.

--

1 września 2012 r. - uroczyste otwarcie nowych przystanków kolejowych.


 


Strona „Śląskie do przodu!” to oficjalny serwis promocyjny Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.
Głównym celem serwisu było przybliżenie idei Programu i jego efektów mieszkańcom regionu.


Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby

Projekt finansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego na lata 2007-2013