RPO Promocja powrót na stronę główną

zd1 zd2 zd3 zd4 zd5 zd6 zd7 zd7 zd7 zd7

KOTEK z Tarnowskich Gór

Komputerowe Okno Tarnogórskiej Edukacji Kulturalnej (KOTEK) to interaktywna, edukacyjna strona internetowa dla dzieci, upowszechniająca dziedzictwo kulturowe Tarnowskich Gór oraz kulturę regionu.

Strona ma pomóc w upowszechnianiu wiedzy na temat dziedzictwa kulturowego Tarnowskich Gór oraz kultury regionalnej, ma być formą zachęty do udziału w kulturze dla najmłodszych. Projekt ten ma też wspomóc wizerunek Tarnowskich Gór jako miasta o wielowiekowej historii, bogatym dziedzictwie kulturowym (materialnym i duchowym), mieście kreatywnym i twórczym.

Dzieci mogą zapoznać się z najważniejszymi zabytkami Tarnowskich Gór, działalnością artystyczną prowadzoną w mieście, a więc całym zasobem dorobku kulturowego miasta i, w pewnym kontekście, regionu.

Portal ma formę mapy Tarnowskich Gór z obrazkami symbolizującymi poszczególne tematy - Rynek, Kultura Przemysłowa, Muzeum Tarnogórskie, Tarnogórskie Centrum Kultury, Gwarki Tarnogórskie, Zamek Wrochema, Pałac w Rybnej. Do każdej z kategorii przypisane są animacje, kolorowanki, układanki, labirynt itp., a więc elementy zabawowe – wszystko to ma na celu zachęcić najmłodszego odbiorcę do podróży po Tarnowskich Górach śladami Gwarka, który to pełni rolę przewodnika.

Strona jest uzupełnieniem oferty kulturalnej zazwyczaj kierowanej dla odbiorców dorosłych. KOTEK, strona skierowana do dzieci, pozwala przełamać ten stereotypowy sposób działania i z pewnością zachęci do odwiedzenia zaprezentowanych na stronie internetowej miejsc w świecie rzeczywistym. Będzie zatem motywował do coraz aktywniejszego uczestnictwa w kulturze w Tarnowskich Górach.

Źródło: Urząd Miasta Tarnowskie Góry


 


Strona „Śląskie do przodu!” to oficjalny serwis promocyjny Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.
Głównym celem serwisu było przybliżenie idei Programu i jego efektów mieszkańcom regionu.


Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby

Projekt finansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego na lata 2007-2013