RPO Promocja powrót na stronę główną

zd1 zd2 zd3 zd4 zd5 zd6 zd7 zd7 zd7 zd7

Kopalnia możliwości w Zabrzu

Urząd Miasta Zabrze pozyskał z RPO WSL ponad 500 tysięcy zł na opracowanie Strategii komunikacji marketingowej markowej produktów turystycznych miasta Zabrze na lata 2011-2020 wraz z opracowaniem koncepcja marki miasta jako ośrodka turystyki poprzemysłowej.

Integralną częścią strategii był System Identyfikacji Wizualnej.

W ramach projektu została przeprowadzona w okresie od października 2010 r. do maja 2011 r. kampania promująca produkty turystyczne Miasta Zabrze. Kampania pn. „Asy Zabrza” obejmowała przede wszystkim:

a. Wykonanie talii kart do gry, insertu i promocji w prasie o zasięgu regionalnym - zabawa w kolekcjonowanie talii kart do gry z udziałem "Dziennika Zachodniego".

Aplikacja wraz z wszystkim kartami dostępna jest pod adresem: http://www.asyzabrza.pl/ Wejście na stronę możliwe jest także poprzez stronę Beneficjenta: http://www.um.zabrze.pl/

b. Wykonanie interaktywnego filmu prezentującego ofertę turystyczną miasta

Film dostępny jest na stronie Beneficjenta: http://www.um.zabrze.pl/mieszkancy/miasto-turystyki-przemyslowej

c. W ramach projektu został również wykonany przewodnik po mieście na urządzenia GPS oraz telefony komórkowe.

Aplikacja ta dostępna jest pod adresem: http://www.przewodnik.um.zabrze.pl/ Wejście na stronę możliwe jest także poprzez stronę Beneficjenta: http://www.um.zabrze.pl/

Celem projektu było wykreowanie silnej marki Zabrza jako ośrodka turystyki poprzemysłowej w oparciu o markowe produkty turystyczne, tj. Skansen Górniczy „Królowa Luiza”, Zabytkową Kopalnię Węgla Kamiennego „Guido” oraz projekt „Europejski Ośrodek Kultury Technicznej i Turystyki Poprzemysłowej”.

Źródło: Urząd Miasta Zabrze


 


Strona „Śląskie do przodu!” to oficjalny serwis promocyjny Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.
Głównym celem serwisu było przybliżenie idei Programu i jego efektów mieszkańcom regionu.


Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby

Projekt finansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego na lata 2007-2013