RPO Promocja powrót na stronę główną

zd1 zd2 zd3 zd4 zd5 zd6 zd7 zd7 zd7 zd7

Jak Justyna Kowalczyk – w Magurce Wilkowickiej

Projekt realizowany przez Gminę Wilkowice i Gminę Czernichów pn. „Budowa tras do narciarstwa biegowego w partiach szczytowych Magurki Wilkowickiej” dotyczył turystyki i związany jest z tworzeniem ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej.

Prace budowlane realizowane były w okresie od października 2010 r. do końca grudnia 2011 r. W ich wyniku powstała trasa do narciarstwa biegowego o łącznej długości 3,75 km, która uzyskała homologacje PZN i FIS na dystansach o długości 3,75 km, 3,3 km, 2,5 km oraz 1,0 km – sprint. Docelowo trasa biegowa posiada na podbiegach 9 metrów szerokości, w terenie falistym 6 metrów, a na zjazdach minimum 4 metry szerokości.

Na potrzeby zaplecza socjalno-sędziowskiego dla obsługi trasy narciarstwa biegowego na polanie prze schroniskiem PTTK wybudowano ciekawy architektonicznie obiekt, łączący współczesną architekturę z cechami regionalnego stylu Podbeskidzia. Jego dach stanowi zielony taras widokowy oraz wzniesienie do testowania smarowania nart przez zawodników.

Trasa do narciarstwa biegowego powstała w szczytowych partiach Magurki Wilkowickiej (909 m n.p.m.), częściowo na terenie gminy Wilkowice w powiecie bielskim, częściowo na terenie gminy Czernichów w powiecie żywieckim. Trasa biegowa zlokalizowana jest w pobliżu schroniska PTTK na Magurce Wilkowickiej na polanach oraz wzdłuż istniejących dróg prowadzących grzbietem pasma górskiego. Zrealizowana inwestycja zlokalizowana jest na terenie Parku Krajobrazowego Beskidu Małego w bezpośrednim sąsiedztwie obszarów Natura 2000.

Głównym celem niniejszego projektu było stworzenie konkurencyjnego regionalnego produktu turystycznego, a zarazem wzbogacenie oferty aktywnego spędzania wolnego czasu w gminie Wilkowice i gminie Czernichów.

Wybudowane trasy biegowe odpowiadają standardom międzynarodowym, co daje możliwość organizacji imprez sportowych rangi międzynarodowej. Uzyskanie homologacji PZN i FIS dla tras biegowych w partiach szczytowych Magurki Wilkowickiej, stanowi swego rodzaju walor atrakcyjności, co dodatkowo ma zwiększyć zainteresowanie turystów ofertą proponowaną przez gminy. Łączenie infrastruktury aktywnego wypoczynku z organizacją imprez rekreacyjno-sportowych sprzyja zwiększeniu atrakcyjności i popularności regionu i znajduje odzwierciedlenie w zwiększeniu ruchu turystycznego.

Dojazd na szczyt Magurki:

  • z Wilkowic z pętli autobusowej drogą – pieszo ok. 1 godz.,
  • z Przegibka trasą PTTK – pieszo ok. 40 min.

--

Blisko sto lat liczą tradycje narciarskie Magurki. Historię zapoczątkowała arcyksiężna Maria Teresa, która dysponowała własnym pokojem w schronisku i uprawiała narciarstwo. Dzisiaj przypominamy tradycję, aby nadać jej współczesny wymiar. Tak wróciliśmy do historii rozgrywania na Magurce zawodów sportowych, zarówno w biegach narciarskich, jak i przełajowych.

Pierwsze, z nowej edycji zawodów – pod hasłem „PUCHAR MAGURKI W BIEGACH NARCIARSKICH, ŚLADAMI ARCYKSIĘŻNEJ MARII TERESY HABSBURG” - rozegrane zostały w lutym 2005 r. Kolejne, tego samego miesiąca w latach następnych, rokrocznie przyciągając coraz większą liczbę zawodników, kibiców i miłośników narciarstwa biegowego. Patronat Honorowy nad zawodami, od początku ich rozgrywania, objęła wnuczka Marii Teresy Habsburg - Arcyksiężna Maria Krystyna Habsburg.

 

Źródło: Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Wilkowicach

Zdjęcia pochodzą z VII Pucharu Magurki w biegach narciarskich śladami Arcyksiężnej Marii Teresy Habsburg (28.01.2012)

--

To jeden z 28 projektów składających się na projekt kluczowy "Rozwój infrastruktury turystycznej Subregionu Południowego".


 


Strona „Śląskie do przodu!” to oficjalny serwis promocyjny Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.
Głównym celem serwisu było przybliżenie idei Programu i jego efektów mieszkańcom regionu.


Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby

Projekt finansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego na lata 2007-2013