RPO Promocja powrót na stronę główną

zd1 zd2 zd3 zd4 zd5 zd6 zd7 zd7 zd7 zd7

"Deszczowa" sieć światłowodowa w Żywcu

W ostatnich latach Żywiec nie szczędził środków na rozwój e-administracji, budowę sieci światłowodowych oraz wyposażenie informatyczne Urzędu Miasta i jednostek podległych.

Dzięki unijnemu dofinansowaniu dobiegła w sierpniu 2014 roku końca kolejna inwestycja "Budowa żywieckiej światłowodowej sieci szerokopasmowej", na którą uzyskano dotację z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2007-2013, Priorytet II „Społeczeństwo informacyjne” w wysokości ponad 4 milionów złotych.

W tym przypadku zdobyte środki posłużyły głównie do usprawnienia komunikacji wewnętrznej w Urzędzie Miejskim w Żywcu i jednostkach podległych. Do Urzędu Miasta napływa codziennie mnóstwo korespondencji, a nie mniejsza jej ilość jest wysyłana, zarówno pocztą tradycyjną, jak też elektronicznie. Wdrożenie nowej sieci znacznie ułatwi obsługę korespondencyjną Urzędu Miejskiego w Żywcu i z pewnością w dłuższym okresie czasu pozwoli wykazać z tego tytułu również pewne oszczędności.

Jak wyjaśnia burmistrz Antoni Szlagor – "w najbliższych latach trzeba się spodziewać, że wśród mieszkańców i przedsiębiorców coraz popularniejsze będzie korzystanie z profili zaufanych ePUAP, co stawia przed samorządami nowe wyzwania, na które Urząd Miejski w Żywcu musi być dobrze przygotowany. Jeśli chodzi o zrealizowany projekt, dotyczący budowy sieci światłowodowej, miasto uzyskało z niego wymierne korzyści m.in. bardzo nowoczesną serwerownię, spełniającą najwyższe standardy bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych. Ponadto, dzięki nowej sieci, znacznie poprawi się bezpieczeństwo wymiany korespondencji elektronicznej pomiędzy Urzędem Miejskim i jednostkami podległymi, które będą także korzystać z darmowej telefonii IP w ramach sieci intranetowej. Efektem projektu będzie także poprawa bezpieczeństwa w mieście, dzięki monitoringowi kilku miejsc w mieście na bazie nowych, szybkich łączy. W ramach budowy żywieckiej światłowodowej sieci szerokopasmowej powstały również 4 nowe hot-spoty, których łącznie Żywiec posiada już 17, zaś mieszkańcy w ramach tego socjalnego internetu mogą załatwiać między innymi spawy drogą elektroniczną w Urzędzie".

Żywiec może pochwalić się, iż jest jednym z niewielu miast w Polsce, które swoje sieci światłowodowe posiadają we własnej - miejskiej kanalizacji deszczowej, co oczywiście miało wpływ na znaczne oszczędności w ramach inwestycji. Stąd "deszczowa" sieć światłowodowa w Żywcu.

Źródło: Urząd Miasta Żywiec


 


Strona „Śląskie do przodu!” to oficjalny serwis promocyjny Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.
Głównym celem serwisu było przybliżenie idei Programu i jego efektów mieszkańcom regionu.


Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby

Projekt finansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego na lata 2007-2013