RPO Promocja powrót na stronę główną

zd1 zd2 zd3 zd4 zd5 zd6 zd7 zd7 zd7 zd7

Pałac Młodzieży - ekologiczny ekonomiczny

W 2014 roku zakończyła się termomodernizacja budynku Pałacu Młodzieży im. prof. Aleksandra Kamińskiego w Katowicach przy ul. Mikołowskiej 26.

Niniejsze prace polegały m.in. na zmniejszeniu strat ciepła przez ściany i stropy zewnętrzne, likwidacji mostków cieplnych, ociepleniu dylatacji oraz wymianie stolarki okiennej i drzwiowej.

W ramach zakresu termomodernizacyjnego, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, zaprojektowano i wykonano następujące prace:

 • modernizacja systemu grzewczego,
 • ocieplenie stropodachu dwudzielnego,
 • ocieplenie stropodachu pełnego,
 • ocieplenie stropu nad przejściami,
 • ocieplenie ścian piwnic,
 • ocieplenie dylatacji,
 • ocieplenie ścian zewnętrznych budynku,
 • ocieplenie stropu nad piwnicą,
 • ocieplenie ściany w przywróconym do użytku przejeździe do zaplecza scenicznego,
 • wymiana starych okien zewnętrznych,
 • modernizacja układu wentylacji sali gimnastycznej,
 • wymiana drzwi zewnętrznych metalowych,
 • wymiana drzwi zewnętrznych drewnianych,
 • modernizacja systemu wentylacji sal: teatralnej i marmurowej.

Poprzez realizację projektu zmniejszono emisję szkodliwych substancji do środowiska naturalnego, co jest bardzo ważne dla zdrowia mieszkańców. Dzięki wykonanym pracom termomodernizacyjnym zredukowano emisję gazów cieplarnianych, poprawiono stan czystości powietrza oraz zmniejszono energochłonność obiektu. Niniejsza inwestycja pozwoli na zmniejszenie mocy cieplnej, co pomoże zredukować koszty ogrzewania budynku. Ponadto nastąpi poprawa komfortu pracy, jak i uczestnictwa w zajęciach odbywających się w Pałacu Młodzieży w Katowicach.

Źródło: Urząd Miasta Katowice


 


Strona „Śląskie do przodu!” to oficjalny serwis promocyjny Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.
Głównym celem serwisu było przybliżenie idei Programu i jego efektów mieszkańcom regionu.


Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby

Projekt finansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego na lata 2007-2013