RPO Promocja powrót na stronę główną

zd1 zd2 zd3 zd4 zd5 zd6 zd7 zd7 zd7 zd7

Nowe oblicze Akademii

Zabytkowy budynek Wydziału Wokalno-Instrumentalnego Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach od dawna prosił się o modernizację. Dzięki dofinansowaniu uzyskanemu w ramach RPO WSL prace przebiegły sprawnie i nie zakłócały nauki.

Celem modernizacji było dostosowanie obiektu do obowiązujących norm i przepisów oraz do wymagań użytkowników.

W ramach unijnego dofinansowania przeprowadzono remont i przebudowę wnętrza budynku, wymieniono instalacje i stolarkę okienną. Wyremontowano 38 sal, w których wymieniono okładziny ścienne z wyciszeniami akustycznymi i podłogowe, zamontowano sufity podwieszane, wykonano prace malarskie.

Roboty zewnętrzne obejmowały przebudowę i remont elewacji zachodniej wraz z wymianą i uzupełnieniem stolarki okiennej oraz budowę szybu windy. Zagospodarowano także tereny zielone sąsiadujące ze szkołą.

Prace trwały trzy lata, jednak w większości były wykonywane podczas wakacyjnej przerwy, tak by nie przerywać normalnego toku nauki.

W wyniku inwestycji wyremontowano historyczny budynek o powierzchni 2 871 m2, a z 59 wyremontowanych sal dydaktycznych korzysta aktualnie około 400 studentów. Jakość i komfort pracy studentów i nauczycieli zdecydowanie się poprawił, a budynek odzyskał blask i klasę.


 


Strona „Śląskie do przodu!” to oficjalny serwis promocyjny Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.
Głównym celem serwisu było przybliżenie idei Programu i jego efektów mieszkańcom regionu.


Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby

Projekt finansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego na lata 2007-2013