RPO Promocja powrót na stronę główną

zd1 zd2 zd3 zd4 zd5 zd6 zd7 zd7 zd7 zd7

Rowerem wokół jurajskich ruin

W listopadzie 2014 r. zakończyły się prace przy kompleksowym zagospodarowaniu stawów na Borowym w Olsztynie oraz budowie ciągu pieszo-rowerowego do Przymiłowic.

Otoczenie stawów zyskało skwer z alejkami, wyposażony w oświetlenie solarne i ławeczki. Powstała też siłownia zewnętrzna, szachownica, tor rowerowy, plażo-piaskownica oraz altanki.

- Zbudowaliśmy także oświetlony ciąg pieszo-rowerowy o długości ponad 1,7 km. - Podświetlona trasa biegnie od ul. Asnyka w Olsztynie, przez ul. Kolejową i Księcia Lubomirskiego do ronda i dalej wzdłuż drogi krajowej do granic Przymiłowic. Zapraszamy do korzystania! – zachęca Tomasz Kucharski, wójt Gminy Olsztyn.

Realizacja zadania pn. "Rowerem wokół jurajskich ruin zamku w Olsztynie - budowa ścieżki rowerowej eliminującej rowery z drogi krajowej 46 wraz z zagospodarowaniem terenu na cele turystyczne", kosztowała ponad 900 tys. zł. Gmina Olsztyn pozyskała 85% dofinansowania inwestycji z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013, Poddziałanie 3.2.2 Infrastruktura okołoturystyczna - podmioty publiczne.

Źródło: Urząd Gminy Olsztyn


 


Strona „Śląskie do przodu!” to oficjalny serwis promocyjny Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.
Głównym celem serwisu było przybliżenie idei Programu i jego efektów mieszkańcom regionu.


Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby

Projekt finansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego na lata 2007-2013