RPO Promocja powrót na stronę główną

zd1 zd2 zd3 zd4 zd5 zd6 zd7 zd7 zd7 zd7

Nowa trasa zamku Ogrodzieniec

Nowa trasa turystyczna na Zamku Ogrodzienieckim w Podzamczu, powstała w związku z projektem dofinansowanym ze środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013, realizowanym pod nazwą: „Modernizacja i budowa nowej infrastruktury około turystycznej przy Zamku Ogrodzienieckim w Podzamczu”.

Założeniem podstawowym projektu było wytyczenie nowej, JEDNOKIERUNKOWEJ trasy zwiedzania, aby wyeliminować uciążliwe zatory komunikacyjne w miejscach krzyżowania się kierunków ruchu turystycznego. W efekcie powstała nowa ścieżka zwiedzania, dłuższa od poprzedniej, udostępniająca dla turystów miejsca dotychczas wyłączone ze zwiedzania, takie jak Skarbiec i Prochownia oraz pomijane przez turystów ze względu na ich skrajne położenie. Nowa trasa wyposażona została w nowe elementy małej architektury w postaci stylowych ławek spoczynkowych i koszy na śmieci, a także w ekspozytory zawierające podstawowe informacje na temat zamku, rozstawione na terenie całego obiektu. Na trasie wymienione zostały wszystkie posadzki oraz powstały nowe elementy konstrukcyjne, m.in. spektakularne drewniane ganki na Murze Kurtynowym, pełniące funkcję klatki schodowej, stylizowane na wzór oryginalnego ciągu komunikacyjnego w tej części zamku w okresie jego największej świetności. Częścią projektu była również likwidacja zagrożeń w obrębie trasy turystycznej, a także przebudowa szaletów publicznych pod zamkiem oraz ich przystosowanie dla potrzeb osób niepełnosprawnych.

4 lipca 2014 r. po zakończeniu wszystkich prac związanych z realizacją projektu, miało miejsce oficjalne otwarcie nowej trasy turystycznej na Zamku Ogrodzienieckim w Podzamczu. Z tej okazji na zamku zorganizowany został dzień otwarty, w którym wszyscy chętni mogli nieodpłatnie zapoznać się z nową trasa turystyczną. Przy pięknej letniej pogodzie, z propozycji nieodpłatnego zwiedzania skorzystało około 2 tys. osób.

Źródło: "Zamek" sp. z o.o.


 


Strona „Śląskie do przodu!” to oficjalny serwis promocyjny Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.
Głównym celem serwisu było przybliżenie idei Programu i jego efektów mieszkańcom regionu.


Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby

Projekt finansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego na lata 2007-2013