RPO Promocja powrót na stronę główną

zd1 zd2 zd3 zd4 zd5 zd6 zd7 zd7 zd7 zd7

Termomodernizacja w Wodzisławiu Śląskim

Projekt pn. „Termomodernizacja budynku mieszkalno-gospodarczego Domu Pomocy Społecznej Zgromadzenia Sióstr Opatrzności Bożej w Wodzisławiu Śląskim” został zrealizowany przez Zgromadzenie Sióstr Opatrzności Bożej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.

Przedmiotem inwestycji była kompleksowa termomodernizacja zespołu obiektów użyteczności publicznej na potrzeby opieki społecznej (budynek mieszkalno-gospodarczy) usytuowanych w Wodzisławiu przy ul. Wolności 35 oraz budowa infrastruktury służącej do produkcji i przesyłu energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych – energia słoneczna.

W ramach projektu przeprowadzono roboty budowlane i instalacyjne w zakresie:

  1. modernizacji instalacji c.o., gazowej, wod-kan oraz kotłowni gazowej
  2. montażu instalacji solarnej
  3. ocieplenia poddasza
  4. wymiany stolarki okiennej
  5. termomodernizacji

Realizacja projektu miała na celu poprawę jakości powietrza na terenie Miasta Wodzisław Śląski poprzez zmniejszenie niskiej emisji wytwarzanej w procesie spalania paliw w Domu Pomocy Społecznej do celów grzewczych, ograniczenie strat energetycznych oraz zastosowanie odnawialnych i alternatywnych źródeł energii.

Źródło: Zgromadzenie Sióstr Opatrzności Bożej


 


Strona „Śląskie do przodu!” to oficjalny serwis promocyjny Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.
Głównym celem serwisu było przybliżenie idei Programu i jego efektów mieszkańcom regionu.


Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby

Projekt finansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego na lata 2007-2013