RPO Promocja powrót na stronę główną

zd1 zd2 zd3 zd4 zd5 zd6 zd7 zd7 zd7 zd7

Powstała baza danych o zasobach przyrodniczych województwa śląskiego

Naukowcy z Uniwersytetu Śląskiego i praktycy z instytucji Województwa Śląskiego zakończyli realizację projektu pn. „Ogólnodostępna baza danych bio- i georóżnorodności Województwa Śląskiego – integralna część Otwartego Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej, Biogeo-Silesia ORSIP".

Projekt realizowany był w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013, Priorytet V „Środowisko”, Działanie 5.4. „Zarządzanie środowiskiem” i zakwalifikowany do typu projektów: „Tworzenie i rozwój regionalnych systemów informacji i baz danych dotyczących stanu środowiska, pod warunkiem powszechnego do nich dostępu”.

Celem projektu, który rozpoczął się w 2011 roku, było stworzenie i rozwój regionalnego systemu informacji i baz danych o środowisku województwa śląskiego w zakresie przyrody ożywionej i nieożywionej.

Głównymi produktami projektu są:

  1. przyrodnicza baza danych przestrzennych bio- i georóżnorodności, pod nazwą Ogólnodostępna Baza Danych (OBD), wraz z 20 Systemami Monitowania Środowiska, opisująca i prezentująca wybrane elementy środowiska przyrodniczego Województwa Śląskiego, przekazana do implementacji w Otwartym Regionalnym Systemie Informacji Przestrzennej (ORSIP) – Geoportalu Województwa Śląskiego, gdzie będzie udostępniania przez Województwo Śląskie w module Przyroda;
  2. specjalistyczna baza danych „Zmiany zagospodarowania doliny górnej Odry od XVIII wieku do czasów współczesnych w aspekcie zagrożenia powodziowego (zalania doliny)”, pod nazwą „Dolina górnej Odry”;
  3. system informatyczny BIOGEO-SILESIA, stanowiący część systemu informatycznego Uniwersytetu Śląskiego, służący do wytworzenia OBD oraz założenia i publikacji bazy tematycznej „Dolina górnej Odry”.

Liderem projektu był Uniwersytet Śląski w Katowicach reprezentowany przez Wydział Biologii i Ochrony Środowiska oraz Wydział Nauk o Ziemi, a Partnerem projektu Województwo Śląskie reprezentowane przez Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska i Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego.

Więcej informacji o projekcie znajduje się na stronie www.biogeo.us.edu.pl

Źródło: Uniwersytet Śląski w Katowicach


 
Plakat
 


Strona „Śląskie do przodu!” to oficjalny serwis promocyjny Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.
Głównym celem serwisu było przybliżenie idei Programu i jego efektów mieszkańcom regionu.


Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby

Projekt finansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego na lata 2007-2013