RPO Promocja powrót na stronę główną

zd1 zd2 zd3 zd4 zd5 zd6 zd7 zd7 zd7 zd7

Tarnowskie Góry monitorowane

Gmina Tarnowskie Góry w latach 2014-2015 zrealizowała projekt pn. "Budowa systemu monitoringu w mieście Tarnowskie Góry”.

Zgodnie z założeniami wniosku o dofinansowanie powstał monitoring wizyjny miasta, działający na radiowym systemie transmisyjnym sygnałów w technologii cyfrowej, pracujący w paśmie 26-28 GHz z możliwością jego rozbudowania dla potrzeb wideo monitorowania oraz pozostałych usług. W przedmiotowym zakresie inwestycji wybudowano 20 punktów kamerowych (PK), cztery stacje bazowe (SBR) oraz Centrum Monitoringu (CM) i Centrum Przetwarzania Danych (CPD).

Punkty kamerowe są rozlokowane na terenie miasta w czterech obszarach rewitalizacji, wyznaczonych w „Lokalnym programie rewitalizacji Gminy Tarnowskie Góry na lata 2009-2015”, tj. obszar rewitalizacji I – Śródmieście (13 kamer + 2 stacje bazowe + CM i CPD), obszar rewitalizacji II – Osada Jana (2 kamery i 1 stacja bazowa), obszar rewitalizacji V – Osiedle Przyjaźń (4 kamery), obszar rewitalizacji VI – osiedle w Strzybnicy (3 kamery). Na kominie ciepłowni została zbudowana stacja bazowa, która umożliwia przesył sygnału radiowego z Osiedla Przyjaźń i Strzybnicy. Natomiast Centrum Monitoringu i Centrum Przetwarzania Danych zostały utworzone w pomieszczeniach budynku Komendy Powiatowej Policji w Tarnowskich Górach przy ul. Bytomskiej 6.

Realizacja powyższego przedsięwzięcia została współfinansowana przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013, Priorytetu VI. Zrównoważony rozwój miast, Działania 6.2. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych, Poddziałania 6.2.1. Rewitalizacja – duże miasta.

Źródło: Urząd Miejski Tarnowskie Góry


 


Strona „Śląskie do przodu!” to oficjalny serwis promocyjny Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.
Głównym celem serwisu było przybliżenie idei Programu i jego efektów mieszkańcom regionu.


Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby

Projekt finansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego na lata 2007-2013