RPO Promocja powrót na stronę główną

zd1 zd2 zd3 zd4 zd5 zd6 zd7 zd7 zd7 zd7

Stare po nowemu – wirtualna szafa w skansenie

Muzeum "Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie" dzięki swojej najnowszej propozycji w postaci wirtualnej szafy, udowodniło, że wie, jak w nietuzinkowy sposób wykorzystać można nowoczesne technologie na potrzeby prezentacji dorobku kulturowego Górnego Śląska i Zagłębia Dąbrowskiego.

Dzięki zastosowaniu technologii związanych z wirtualną rzeczywistością oraz tzw. rzeczywistością rozszerzoną, do użytku zwiedzających oddane zostało urządzenie, które pozwala bez przebierania się przymierzyć regionalne stroje ludowe, występujące historycznie na ziemiach śląskich. Jest to jedno z nielicznych rozwiązań, w których ubranie nakładane na postać przymierzającego odwzorowane jest jako w pełni trójwymiarowy, przestrzenny model, uwzględniający wszelkie ruchy ciała użytkownika. Zadbano również o takie szczegóły jak fizyczna symulacja materiału - suknie i fartuchy w kobiecych wersjach strojów nie tylko swoim wyglądem, ale również zachowaniem do złudzenia przypominają rzeczywiste elementy garderoby, zrekonstruowane na podstawie oryginalnych strojów ludowych, a także ich historycznych rysunków i szkiców. W chwili obecnej wirtualna szafa pozwala na przymierzenie ośmiu różnych, wiernie odwzorowanych strojów ludowych, pochodzących z różnych regionów Śląska, niemniej jednak Muzeum już myśli o poszerzeniu dostępnej biblioteki o kolejne wersje.

Nie zapomniano o zwiedzających, którzy chcieliby posiadać pamiątkę z Muzeum - oprogramowanie zainstalowane w urządzeniu pozwala na wykonanie zdjęcia w przebraniu i przesłanie go na skrzynkę e-mail lub przy pomocy protokołu Bluetooth bezpośrednio na telefon komórkowy.

Kolejną nowością są dźwięki dobiegające z zagród - tylko w skansenie w Chorzowie można znaleźć chlewik z nagłośnieniem HiFi! Dzięki wyposażeniu wybranych chat i zagród w odtwarzacze i sprzęt nagłaśniający, a także wdrożeniu dedykowanego oprogramowania multimedialnego, do zwiedzających docierają dźwięki towarzyszące dawnemu życiu codziennemu: z kuźni dobiegają odgłosy kucia żelaza i rżenia podkuwanych koni, w kościele rozbrzmiewają śpiewy i modlitwy, w szkole gwar dzieci, a do chaty z Istebnej przyciąga płacz dziecka i szczekanie psa. Wszystko po to, aby ożywić skansen i poczuć się jak w prawdziwym tętniącym życiem gospodarstwie w dawnej wsi śląskiej.

Zadanie to zostało wykonane w ramach projektu pn. „Rozwój infrastruktury Muzeum Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie celem uatrakcyjnienia oferty turystycznej i kulturalnej (Etap I)”, który został współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.

Źródło: Muzeum „Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie”


 


Strona „Śląskie do przodu!” to oficjalny serwis promocyjny Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.
Głównym celem serwisu było przybliżenie idei Programu i jego efektów mieszkańcom regionu.


Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby

Projekt finansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego na lata 2007-2013