RPO Promocja powrót na stronę główną

zd1 zd2 zd3 zd4 zd5 zd6 zd7 zd7 zd7 zd7

Śląski Park Technologii Medycznych Kardio-Med Silesia

Śląski Park Technologii Medycznych Kardio-Med Silesia to nowoczesny ośrodek naukowo-badawczy spełniający najwyższe standardy europejskie, który został stworzony dzięki uzyskanemu finansowaniu z RPO WŚL Priorytet I „Badania i rozwój technologiczny, innowacje i przedsiębiorczość”, Działanie 1.3. „Transfer technologii i innowacji”.

Pomysłodawcami i założycielami Śląskiego Parku Technologii Medycznych Kardio-Med Silesia byli: Pan Prof. dr hab. n. med. Marian Zembala i Pani Prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik. W tworzenie i rozwój KMS od samego początku jego istnienia aktywny udział miał Śląski Uniwersytet Medyczny ze wsparciem Pan Rektora Prof. dr hab. n. med Przemysławem Jałowieckiego oraz Pana Dziekana Prof. dr hab. n. med Macieja Misiołka - Wydział Lekarski z Oddziałem Lekarsko - Dentystycznym w Zabrzu.

Od lipca 2013 r. do chwili obecnej Śląskim Parkiem Technologii Medycznych Kardio-Med Silesia kieruje Pan Prezes Adam Konka.

W ramach stworzonej infrastruktury Śląskiego Parku Technologii Medycznych Kardio-Med Silesia utworzyliśmy przestrzeń oraz korzystne warunków dla rozwoju nauki i innowacyjnych technologii, wspierania nowych inicjatyw służących wzrostowi przedsiębiorczości w regionie i kraju. Dla realizacji tych działań w Śląskim Parku KMS powołane zostały następujące jednostki zadaniowe: Centrum Rozwoju Technologii Medycznych, Laboratorium Medycyny Regeneracyjnej i Izolowanych Tkanek i Narządów, Laboratorium Genomiki, Laboratorium Testowo-Wdrożeniowe Nowych Technologii i Rozwiązań Medycznych, Laboratorium Zagrożeń Środowiskowych i Cywilizacyjnych, Laboratorium i Centrum Telemonitoringu Medycznego oraz Zespół Poradni KMS. W KMS istnieje możliwość realizacji badań przedklinicznych i klinicznych w obszarach: kardiologii, kardiologii interwencyjnej, kardiochirurgii, onkologii, diabetologii, neurologii, dermatologii, chirurgii naczyniowej, geriatrii oraz obszarze chorób środowiskowych i cywilizacyjnych.

Od momentu otwarcia Śląskiego Parku Technologii Medycznych Kardio-Med Silesia realizuje lub już zrealizowaliśmy 15 projektów badawczych głównie na styku badań i wdrożeń ale również projektów szkoleniowych i badań podstawowych. KMS nawiązał stałą współpracę z:

  • Śląskim Centrum Chorób Serca w Zabrzu,
  • Fundacją Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu,
  • Fundacją na rzecz Rozwoju Kardiochirurgii im. Prof. Z. Religii,
  • Uczelniami Wyższymi z kraju i świata (w tym Śląskim Uniwersytetem Medycznym, Politechniką Śląską, Warszawskim Uniwersytetem Medycznym, Gdańskim Uniwersytetem Medycznym, Collegium Medicum - Uniwersytetu Jagiellońskiego, Zachodniopomorskim Uniwersytetem Medycznym w Szczecinie, Trinity College Dublin, Albert-Ludwigs-Universität Freiburg, University of Saskatchewan Health Sciences Canada i wieloma innymi wiodącymi jednostkami akademickimi),
  • Centrum Onkologii w Gliwicach,
  • Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych PAN,
  • Instytutem Metali Nieżelaznych,
  • Instytutem Techniki i Aparatury Medycznej,
  • Wiodącymi przedstawicielami biznesu krajowego i międzynarodowego.

W oparciu o zaplecze technologiczne, powstałe dzięki dofinansowaniu do ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013, realizujemy projekty dotowane przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Narodowe Centrum Nauki, Ministerstwo Zdrowia, Śląski Urząd Marszałkowski i projekty międzynarodowe forsowane z programów Horyzont 2020. KMS wpiera również rozwój i akcelerację Start-Up’ów medycznych i biotechnologicznych w rejonie Województwa Śląskiego.

Więcej informacji na stronie: http://kmptm.pl/


 


Strona „Śląskie do przodu!” to oficjalny serwis promocyjny Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.
Głównym celem serwisu było przybliżenie idei Programu i jego efektów mieszkańcom regionu.


Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby

Projekt finansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego na lata 2007-2013