RPO Promocja powrót na stronę główną

zd1 zd2 zd3 zd4 zd5 zd6 zd7 zd7 zd7 zd7

Unia w Kossakówce

22 października 2010 r. odbyło się otwarcie Centrum Kultury i Sztuki w Górkach Wielkich. Centrum powstało na bazie ruin dworu Kossaków.

W wydarzeniu wzięła udział rodzina, między innymi córka Zofii Kossak, Anna Bugnon-Rosset, która dokonała uroczystego przecięcia wstęgi.

Niegdyś tętniący życiem majątek udało się zachować od całkowitego zniszczenia dzięki wsparciu z Funduszy Europejskich.

Centrum Kultury i Sztuki zostało wkomponowane w ruiny zabytkowego dworku Kossaków. Nowo wybudowana część mieści niezwykle nowoczesne wnętrze, które jednakże nie narusza zabytkowego charakteru tego miejsca. W budynku znalazła miejsce bogata ekspozycja fotograficzna. Ważną część zajmuje Izba Pamięci Zofii Kossak, w której oprócz tradycyjnych pamiątek znalazły się multimedialne urządzenia pozwalające obejrzeć zdjęcia oraz posłuchać wypowiedzi pisarki i jej córki. Bogate zaplecze w postaci specjalnie przystosowanych sal wystawienniczych, konferencyjnych oraz klas lekcyjnych ma służyć celom edukacyjnym i kulturalnym. W nowo otwartym Centrum mają się odbywać wystawy, przedstawienia i koncerty, które mają za zadanie dobrze służyć mieszkańcom, a przy tym pobudzać życie kulturalne miejscowości i zachęcać do wizyty turystów.

Całość prac pociągnęła za sobą koszt ponad 1 800 000 zł, z czego 1 500 000 zł pokryła dotacja ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.


 

Strona „Śląskie do przodu!” to oficjalny serwis promocyjny Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.
Głównym celem serwisu było przybliżenie idei Programu i jego efektów mieszkańcom regionu.


Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby

Projekt finansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego na lata 2007-2013