RPO Promocja powrót na stronę główną

zd1 zd2 zd3 zd4 zd5 zd6 zd7 zd7 zd7 zd7

Koszęcin cudem Funduszy Europejskich

1 października 2010 r. podczas uroczystej gali w Teatrze Dramatycznym w Warszawie, zorganizowanej w ramach III Forum Funduszy Europejskich, poznaliśmy laureatów tegorocznej, trzeciej już, edycji konkursu „Polska Pięknieje – 7 Cudów Funduszy Europejskich”.

Z ogromną radością i satysfakcją pragniemy poinformować, że w kategorii „zabytek” nagrodę główną zdobył Zespół Pieśni i Tańca „Śląsk” za projekt Śląskiego Centrum Edukacji Regionalnej w Koszęcinie.

Gratulacje i statuetkę z rąk Minister Rozwoju Regionalnego Elżbiety Bieńkowskiej odebrał Zastępca Dyrektora Zespołu „Śląsk”, Zbigniew Cierniak. Podziękował on za zauważenie i docenienie starań zespołu w dziedzinie promocji kultury regionu śląskiego przy udziale Funduszy Europejskich.

Śląskie Centrum Edukacji Regionalnej w Zespole Pałacowo-Parkowym w Koszęcinie powstało dzięki znaczącemu wsparciu ze Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. Centrum prowadzi ożywioną działalność edukacyjną, koncertową, szkoleniową, turystyczną i rekreacyjną. Prężnie się też dalej rozwija, między innymi dzięki efektywnie pozyskiwanym dotacjom z funduszy unijnych. Dalsza rozbudowa Centrum została zaliczona do projektów kluczowych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (umowa o dofinansowanie została uroczyście podpisana 4 października). Natomiast środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 pomogły w organizacji dwóch dużych wydarzeń zakrojonych na szeroką skalę: Śląskiego Ogrodu Sztuk oraz Święta Śląska 2010.

Celem organizowanego co roku konkursu „Polska Pięknieje – 7 Cudów Funduszy Europejskich” jest wyłonienie najlepszych projektów zrealizowanych przy współfinansowaniu z Funduszy Europejskich, które przyczyniły się do podniesienia atrakcyjności turystycznej i kulturalnej Polski.

Do tegorocznej edycji zgłoszono 138 projektów, spośród których nominowano 21. W gronie nominowanych z naszego regionu oprócz Śląskiego Centrum Edukacji Regionalnej znalazły się również adaptacja budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mikołowie oraz kampania promocyjna województwa śląskiego. Jury wyłoniło laureatów nagrody głównej w 7 kategoriach konkursowych: Zabytek, Rewitalizacja, Turystyka transgraniczna i międzynarodowa, Obszary wiejskie, Turystyka aktywna, Obiekt turystyczny, Produkt promocyjny.


 

Strona „Śląskie do przodu!” to oficjalny serwis promocyjny Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.
Głównym celem serwisu było przybliżenie idei Programu i jego efektów mieszkańcom regionu.


Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby

Projekt finansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego na lata 2007-2013