RPO Promocja powrót na stronę główną

zd1 zd2 zd3 zd4 zd5 zd6 zd7 zd7 zd7 zd7

Pierwszy Projekt Kluczowy zakończony

17 września 2010 r. oddano do użytku odcinek drogi krajowej nr 52 w Bielsku-Białej. Inwestycja stanowi projekt dofinansowany z RPO WSL kwotą ok. 68 milionów złotych. To pierwszy sfinalizowany spośród 18 Projektów Kluczowych w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.

Beneficjentem projektu jest Miasto Bielsko-Biała. Inwestycja pozwoliła zlikwidować „wąskie gardło” na obwodowej strefie centralnej miasta poprzez dobudowę drugiej jezdni DK 52 na odcinku ul. Wyzwolenia.

W ramach projektu przebudowano 1,38 km drogi krajowej, dwa skrzyżowania oraz przejazd kolejowy; zbudowano 1,45km ekranów akustycznych i 3,78 km sieci kanalizacji deszczowej.

Dzięki wszystkim wprowadzonym zmianom czas przejazdu przez zmodernizowany odcinek drogi skrócił się do nieco ponad 6 minut, co z pewnością stanowi duże udogodnienie zarówno dla mieszkańców miasta, jak i podróżujących tranzytem.


 

Strona „Śląskie do przodu!” to oficjalny serwis promocyjny Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.
Głównym celem serwisu było przybliżenie idei Programu i jego efektów mieszkańcom regionu.


Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby

Projekt finansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego na lata 2007-2013