RPO Promocja powrót na stronę główną

zd1 zd2 zd3 zd4 zd5 zd6 zd7 zd7 zd7 zd7

Obejrzyj

Zamiast długich opisów projektów wolisz klimatyczne zdjęcia i żywy, sugestywny język? Koniecznie zajrzyj do naszych publikacji, wydanych na różnych etapach realizacji RPO WSL. Znajdziesz wśród nich zarówno albumy fotograficzne, przewodnik turystyczny, jak i słownik tłumaczący słownictwo unijne.

 Album (2015)

 

Album Najlepsza Przestrzeń Publiczna Województwa Śląskiego 2000-2014 (2015)

 

Przewodnik turystyczny "Śladem projektów unijnych" (2013)

Przewodnik turystyczny

 

Słownik polsko-europejski (2013)

Słownik polsko-europejski

 

Album (2012)

 

Album (2011)

album

 

Album (2010)

album


 

Strona „Śląskie do przodu!” to oficjalny serwis promocyjny Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.
Głównym celem serwisu było przybliżenie idei Programu i jego efektów mieszkańcom regionu.


Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby

Projekt finansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego na lata 2007-2013