RPO Promocja powrót na stronę główną

zd1 zd2 zd3 zd4 zd5 zd6 zd7 zd7 zd7 zd7

Obejrzyj prezentację

Chciałbyś się w 4 minuty dowiedzieć podstawowych informacji na temat naszego Programu Regionalnego? Zapraszamy do obejrzenia prezentacji. Dzięki niej poznasz, w jakich obszarach i na jakie projekty rozdysponowujemy pieniędzy.

 

Prezentacja nt. RPO WSL


Strona „Śląskie do przodu!” to oficjalny serwis promocyjny Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.
Głównym celem serwisu było przybliżenie idei Programu i jego efektów mieszkańcom regionu.


Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby

Projekt finansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego na lata 2007-2013