RPO Promocja powrót na stronę główną

zd1 zd2 zd3 zd4 zd5 zd6 zd7 zd7 zd7 zd7

Węgierska Górka przyjazną wsią dzięki UE

Gmina Węgierska Górka zdobyła pierwsze miejsce w wojewódzkim, a drugie w ogólnopolskim etapie konkursu Przyjazna Wieś.

Celem tego konkursu jest uhonorowanie gmin za realizację projektów zrealizowanych na terenach wiejskich przy wsparciu środków unijnych w zakresie infrastruktury.

Śląska gmina została nagrodzona za realizację projektu “Rozbudowa infrastruktury turystycznej poprzez budowę i oznakowanie ścieżek pieszo-rowerowych, parku i kładki, poprawiającej dostępność do miejsc przyrodniczych i historycznych w gminie Węgierska Górka”, dzięki któremu udało się kompleksowo zagospodarować tzw. Bulwary nad Sołą. Prace objęły instalację wiszącego lekkiego mostu nad rzeką, zagospodarowanie historycznego kanału Młynówka, budowę ścieżek pieszo-rowerowych, a także montaż oświetlenia deptaka. Dzięki tym zmianom miejscowość znacznie zyskała na atrakcyjności i zaczęła przyciągać nowe rzesze turystów.

Przedsięwzięcie zostało dofinansowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 w wysokości 3 573 643,15 zł, natomiast całość kosztów zamknęła się w kwocie 5 587 201 zł.

28 października br. przedstawiciele Węgierskiej Górki odebrali nagrodę z rąk ministra rolnictwa, a w miniony piątek, 5 listopada – nagrodę dla laureata śląskiej edycji konkursu w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego w Katowicach.


 

Strona „Śląskie do przodu!” to oficjalny serwis promocyjny Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.
Głównym celem serwisu było przybliżenie idei Programu i jego efektów mieszkańcom regionu.


Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby

Projekt finansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego na lata 2007-2013