RPO Promocja powrót na stronę główną

zd1 zd2 zd3 zd4 zd5 zd6 zd7 zd7 zd7 zd7

Rewitalizacja "czarnego ogrodu"

Projekt „Serce Nikiszowca” dotyczył jednego z kilku miejsc w województwie śląskim, które najintensywniej prezentuje dziedzictwo kulturowe Górnego Śląska.

Polegał on na rewitalizacji budynku dawnej pralni z maglem w zabytkowym osiedlu robotniczym, w dzielnicy Katowic - Nikiszowiec, przy ul. Rymarskiej 4. W efekcie został uruchomiony Oddział Muzeum Historii Katowic – Dział Etnologii Miasta. Obiekt stał się swoistym punktem pierwszego kontaktu z górnośląskim dziedzictwem kulturowym.

Nikiszowiec to zabytkowe, unikatowe w skali światowej osiedle robotnicze z początku XX wieku, wybudowane przy dawnej kopalni Giesche. W sercu osiedla, przy rynku, mieści się budynek dawniej pralni i magla, w 1978 roku wpisany do rejestru zabytków.

W 2005 roku Urząd Miejski w Katowicach wykupił od kopalni „Wieczorek” budynek dawnej pralni i magla i przekazał na filię Muzeum Historii Katowic. W części budynku, gdzie kiedyś maglowano bieliznę, odbywały się przez kilka lat wystawy malarstwa, fotografii, rzeźby, a także warsztaty artystyczne dla dzieci, spotkania z podróżnikami itp. Ze względu na zły stan techniczny obiekt został jednak zamknięty i w 2009 roku przekazano go do remontu i adaptacji na cele muzealne.

Obecnie Oddział organizuje wystawy stałe, czasowe oraz koncerty i wykłady. W ramach wystaw stałych przedstawione są m.in. urządzenia pralni i wnętrze typowego mieszkania robotniczego, charakterystycznego dla Nikiszowca. Do budynku przeniesiono wszystkie etnograficzne zbiory muzealne i część zbiorów z działu Sztuki (np. meble). Przedtem Dział Etnologii Miasta dysponował tylko jedną salką wystawienniczą o powierzchni ok. 40 m2, co ograniczało możliwości prezentacji posiadanych zbiorów. Jego ulokowanie w zmodernizowanym budynku (ponad 400 m2 powierzchni wystawienniczej) pozwoliło wykorzystać już posiadane zbiory oraz zasoby, do których Muzeum ma dostęp.

Rdzeniem kolekcji jest zbiór malarstwa artystów Grupy Janowskiej: Teofila Ociepki, Pawła Wróbla, Ewalda Gawlika i Erwina Sówki. Stanowi on ozdobę i główną atrakcję całej ekspozycji Oddziału.

9 lipca 2010 roku  w tym miejscu będącym żywym przykładem rewitalizacji odbyła się konferencja "Rewitalizacja - JESSICA", w trakcie której władze Województwa Śląskiego podpisały z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym umowę o Finansowaniu Funduszu Powierniczego w ramach Inicjatywy JESSICA.

Muzeum zostało otwarte 8 kwietnia 2011 roku przez Minister Rozwoju Regionalnego Elżbietę Bieńkowską, Prezydenta Miasta Katowic Piotra Uszoka oraz dyrektor Muzeum Historii Katowic Jadwigę Lipońską-Sajdak filia MHK. Uroczystość wzbogacił recital gitarowy „Kupiński Guitar Duo" Ewy Jabłczyńskiej i Dariusza Kupińskiego.

Planuje się, że dzięki tej inwestycji miejsce stanie się swoistym 'zapalnikiem' dla uruchomienia szeregu działalności okołoturystycznych w Nikiszowcu i pozwoli odwrócić niekorzystne tendencje społeczne w dzielnicy. Projekt stanowi kluczowy krok dla włączenia Nikiszowca do oferty kulturalnej i turystycznej województwa Śląskiego. Obiekt ma szansę stać się miejscem spotkań artystów, tworząc warunki dla kontynuacji śląskich tradycji kulturalnych. Jest on idealnym tłem dla działań kulturalnych opierających się o śląską tradycję.

W pierwszym roku działania Muzeum odwiedziło 5 000 osób, a szacuje się, że liczba ta urośnie do 12 000 osób rocznie w kolejnych latach.

Źródło: Urząd Miasta Katowice

 


 

Strona „Śląskie do przodu!” to oficjalny serwis promocyjny Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.
Głównym celem serwisu było przybliżenie idei Programu i jego efektów mieszkańcom regionu.


Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby

Projekt finansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego na lata 2007-2013