RPO Promocja powrót na stronę główną

zd1 zd2 zd3 zd4 zd5 zd6 zd7 zd7 zd7 zd7

Ruszaj Po eurO, czyli......

projekt edukacyjny o Funduszach Europejskich pod patronatem Marszałka Województwa Śląskiego, skierowany do młodzieży. Jego pomysłodawcą i realizatorem był Wydział Rozwoju Regionalnego przy współpracy z Fundacją Viribus Unitis.

Jego realizacja trwała od 20 września do 30 listopada 2010 roku, a wzięło w nim udział 40 szkół z terenu województwa (po 10 z każdego subregionu).

Projekt opierał się na wykorzystaniu atrakcyjnej dla młodego odbiorcy gry planszowej „Ruszaj Po eurO", w którą zostały przystępnie wkomponowane informacje o programie oraz zrealizowanych projektach.

Wybór nazwy „Ruszaj Po eurO" nie był przypadkowy. Wyróżnione litery z poszczególnych słów, zapisane jedna pod drugą, tworzą skrót RPO, który oznacza Regionalny Program Operacyjny.

Projekty wykorzystane w grze zostały wybrane losowo, tak aby pokazać, jak bardzo zmienia się nasze województwo dzięki funduszom unijnym. Gracze - podróżując po mapie województwa, odpowiadając na pytania, zbierając eurocenty, a następnie realizując za nie inwestycje - zdobywali wiedzę o RPO WSL i Funduszach Europejskich w naszym regionie.

Nowatorski sposób promocji był próbą przedstawienia nie najłatwiejszych zagadnień związanych z funduszami unijnymi w interesujący sposób, a także próbą nauki przez zabawę. Poza tym była to forma dotarcia do młodych ludzi z informacjami na temat Programu Regionalnego przez element ich świata, przez to, co ich zajmuje, a w końcu przez to, co jest w stanie przyciągnąć i zatrzymać ich uwagę na dłużej.

Podsumowanie projektu odbyło się w ramach IV Targów Funduszy Europejskich. Najlepsi uczniowie spotkali się 8 grudnia 2010 r. w Katowicach podczas imprezy RUSZAJ PO EURO - WIELKI FINAŁ.

Zespoły Gimnazjalne musiały zmierzyć się z trzema zadaniami: z grą elektroniczną, testem zawierającym pytania z zakresu Unii Europejskiej i Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego oraz prezentacją plakatu obrazującego hasło: „Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne potrzeby".

W konkursie wzięło udział 72 gimnazjalistów reprezentujących 24 gimnazja z całego województwa śląskiego. Laureatami zostali:

  • I miejsce: ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 W CHRUSZCZOBRODZIE
  • II miejsce: GIMNAZJUM IM. MAJORA PILOTA ANTONIEGO TOMICZKA W LYSKACH
  • III miejsce: GIMNAZJUM NR 4 W ŻORACH

Szczegółowa relacja 

Strona „Śląskie do przodu!” to oficjalny serwis promocyjny Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.
Głównym celem serwisu było przybliżenie idei Programu i jego efektów mieszkańcom regionu.


Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby

Projekt finansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego na lata 2007-2013