RPO Promocja powrót na stronę główną

zd1 zd2 zd3 zd4 zd5 zd6 zd7 zd7 zd7 zd7

Europejskie Miasteczko Edukacyjne

Układanie puzzli wielkości człowieka, rzeźbiarz tworzący żubra z lodu, kino, a w nim filmy promujące Fundusze Europejskie...., z tymi atrakcjami mogli się zapoznać wszyscy Ci, którzy odwiedzili Wojewódzki Park Kultury i Wypoczynku w Chorzowie.

Europejskie Miasteczko Edukacyjne było imprezą zorganizowaną w ramach Dni Województwa Śląskiego. Jego głownym celem była promocja Funduszy Europejskich. Zainteresowani mogli także uzyskać dodatkowe informacje w utworzonym w tym dniu specjalnie na Polach Marsowych Punkcie Informacyjnym.


 

Strona „Śląskie do przodu!” to oficjalny serwis promocyjny Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.
Głównym celem serwisu było przybliżenie idei Programu i jego efektów mieszkańcom regionu.


Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby

Projekt finansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego na lata 2007-2013